ข่าวสารและกิจกรรม

24 พ.ย. 2557
สถาบัน Studio Academy จัดงานพิธีครอบครู มงคลชีวิต ศิษย์สถาบัน ปีที่ 12 สมาคมพัฒนาศิลปาชีพ

เนื่องในโอกาสครบรอบ 12 ปีสถาบัน ในวันที่ 24 พ.ย. 57 ที่ผ่านมา ทางโรงเรียนจึงได้จัดพิธี ไหว้ครู-ครอบครู โดยอาจารย์ อาจารย์บุญเลิศ นาจพินิจ (ศิลปินแห่งชาติ) เพื่อก่อให้เกิดสิริมงคลแก่ครูและนักเรียนทุกท่าน และได้รับการตอบรับเข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างดี โดยมีศิษย์สถาบันเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

ข่าวสารและกิจกรรมอื่นๆ

รวมวิดีโอที่น่าสนใจ