ข่าวสารและกิจกรรม

18 ธ.ค. 2558
เรียนเชิญศิษย์สถาบันทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม วันไหว้ครู

เรียนเชิญศิษย์สถาบันทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม วันไหว้ครู
ณ ห้องประชุมแกรนด์ฮอลล์พัฒนาศิลปาชีพ
ในวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๓.๓๐ น.รีบลงทะเบียนเข้าร่วมงาน
ลิงค์ลงทะเบียนไหว้ครู https://docs.google.com/
forms/d/1mPMnCyiWgThClgN6IK6x7FVi68EZ2RX3anQG1cRFXR8/viewform

ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
(แต่งกายชุดขาว สุภาพ)
สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายดูแลนักเรียน

ข่าวสารและกิจกรรมอื่นๆ

รวมวิดีโอที่น่าสนใจ