ข่าวสารและกิจกรรม

25 พ.ค. 2559
ขอเชิญเข้าร่วมพิธีมอบใบประกาศนียบัตร ศุกร์ 27 พ.ค. 59

สถาบันในเครือ Studio Academy
ร่วมกับสมาคมพัฒนาศิลปาชีพ

 

จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรให้กับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา
จากสถาบันในเครือ Studio Academy

 

ในวันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2559
เวลา 10.30 น. ถึง 13.30 น.

 

สำหรับนักเรียนท่านใดที่สนใจ
สามารถลงทะเบียนได้ที่ https://goo.gl/DEAihg
 

 

ในกรณีที่นักเรียนท่านใดที่ ยังเรียนไม่จบหลักสูตร
ก็สามารถลงทะเบียนมาร่วมงาน
ถ่ายรูปรับใบประกาศร่วมกับครูและคณะผู้บริหารท่านอื่นก่อนได้นะคะ
แล้วพบกันที่งานค่ะ

ข่าวสารและกิจกรรมอื่นๆ

รวมวิดีโอที่น่าสนใจ