ข่าวสารและกิจกรรม

23 ก.ย. 2559
ขอเชิญเข้าร่วมพิธีมอบใบประกาศนียบัตร ปัจฉิมรุ่นที่ 6

ขอ เชิญศิษย์สถาบัน Studio Academy ร่วมในพิธีรับใบประกาศนียบัตร โดยผู้บริหารและผู้อำนวยการของสถาบัน ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ สมาคมพัฒนาศิลปาชีพ ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 
สามารถลงทะเบียนได้ที่...

Please join us for Studio Academy certificated and graduated ceremony by our CEO and directors at Grand Hall room, Art and Craft Development Association, on 11 November 2016. You can register at this link below.


ปิดรับลงทะเบียน วันที่ 4 พฤศจิกายน 2559 เวลา 12.00 น.
Last date of registration is 4 November 2016 before 12.00 AM.

ข่าวสารและกิจกรรมอื่นๆ

รวมวิดีโอที่น่าสนใจ