ข่าวสารและกิจกรรม

02 พ.ย. 2559
เชิญศิษย์ สถาบัน Studio Academy ร่วมพิธีครอบครูมงคลชีวิตศิษย์สถาบันปีที่ 14

เชิญศิษย์ สถาบัน Studio Academy ทุกท่าน
ร่วมพิธีครอบครูมงคลชีวิตศิษย์สถาบันปีที่ 14
ณ ห้องประชุมแกรนด์ฮอลล์พัฒนาศิลปาชีพ
ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 ลงทะเบียนเข้างานเวลา 9.09 น.
โดยศิลปินแห่งชาติ อาจารย์ บุญเลิศ นาจพินิจ

รีบลงทะเบียนเข้าร่วมงาน
เพื่อเป็น 200 ท่านแรก ที่ได้รับประกาศนียบัตร จากสมาคมพัฒนาศิลปาชีพ
สามารถลงทะเบียน ได้ที่ https://goo.gl/xlRgJD
ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
(แต่งกายชุดขาว สุภาพ)

สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายดูแลนักเรียน
เว็บไซต์ http://www.studio-academy.com
โทร 081 867 7007

ข่าวสารและกิจกรรมอื่นๆ

รวมวิดีโอที่น่าสนใจ