ข่าวสารและกิจกรรม

17 ม.ค. 2558
สถาบัน Studio Academy จัดงานพิธีไหว้ครู 16 ม.ค. 2558

สถาบัน Studio Academy จัดงานพิธีไหว้ครูเมื่อวันที่ 16 ม.ค. 2558 ที่ผ่าน โดยมีลูกศิษย์ทุกๆ สถาบันเข้าร่วมพิธีเพื่อระลึกถึงคุณครูอาจารย์ที่ช่วยแนะนำการสอนจนลูกศิษย์สำเร็จวิชาอาชีพของตนได้อย่างสมบูรณ์ 

ข่าวสารและกิจกรรมอื่นๆ

รวมวิดีโอที่น่าสนใจ