ทำเนียบรุ่น

Oranong Kunjanatpog

Oranong Kunjanatpog 

คุณอาทิตยา พิกนาทาไร่ (แนท)

หลักสูตรที่เรียน: เพ้นท์เล็บ


เหตุผลที่เรียนกับเรา: Freelance


 


จากใจสู่สถาบัน: ครูน่ารักทุกคน ให้การต้อนรับดี พูดจาสุภาพ แนะนำคอร์สที่ต้องการได้ดี สามารถทบทวนได้ตลอด

คุณสิริสรัญญ์ ฑีฆานนท์ (เปิ้ล)

หลักสูตรที่เรียน: เพ้นท์เล็บ


เหตุผลที่เรียนกับเรา: เรียนเพื่อเปิดร้าน


 

คุณสุพรรณี ไพศาลพัฒนสุข (เค้ก)

หลักสูตรที่เรียน: เพ้นท์เล็บ


เหตุผลที่เรียนกับเรา: เรียนเพื่อเปิดร้าน


 


จากใจสู่สถาบัน: เป็นสถาบันที่ดี มีหลักสูตรการเรียนการสอนครบ ครูที่สอนก็น่ารัก เป็นกันเองมาก

คุณสมหญิง ฟริซ (หนิง)

หลักสูตรที่เรียน: เพ้นท์เล็บ


เหตุผลที่เรียนกับเรา: Freelance


 


จากใจสู่สถาบัน: ชอบบรรยากาศในห้องเรียนและครูผู้สอนดีมาก ไม่เข้าใจสามารถถามได้ ครูอธิบายอย่างละเอียด

คุณดารณี โวหารเดช (แอน)

หลักสูตรที่เรียน: เพ้นท์เล็บ


เหตุผลที่เรียนกับเรา: เรียนเพื่อเปิดร้าน


 


จากใจสู่สถาบัน: คอร์สเรียนได้มาตรฐาน มีความยืดหยุ่นให้นักเรียน ครูเป็นกันเอง

คุณพรทิพย์ เกตานนท์ (ไข่มุก)

หลักส฿ตรที่เรียน: เพ้นท์เล็บ


เหตุผลที่เรียนกับเรา: เรียนเพื่อเปิดร้าน

คุณณัฏฐณิชา ลิ่มมะ

หลักสูตรที่เรียน: เพ้นท์เล็บ


เหตุผลที่ตัดสินใจเรียนกับเรา: เรียนเพื่อเปิดร้าน


จากใจนักเรียนสู่สถาบัน: ครูใจดี มีการสอนปฏิบัติทำได้จริง เป็นสถาบันที่มีคุณภาพ

คุณณฤดี ชัยศิลป์วัฒนา (เมย์)

หลักสูตรที่เรียน: เพ้นท์เล็บ


เหตุผลที่เรียนกับเรา: เรียนเพื่อเปิดร้าน


จากใจนักเรียนสู่สถาบัน: คุณครูทุกคนน่ารัก สอนเข้าใจง่าย

รวมวิดีโอที่น่าสนใจ