ทำเนียบรุ่น

คุณศักดา พัฒน์แก้ว (หนึ่ง)

หลักสูตรที่เรียน: Body Tattoo


เหตุผลที่เรียนกับเรา: เรียนเพื่อเปิดร้าน


 


จากใจสู่สถาบัน: รู้สึกอบอุ่น เรียนง่าย ครูและเพื่อนๆเป็นกันเอง ทำให้เรียนแล้วมีความสุข ไม่กดดัน ครูหนึ่ง ครูแซคสอนให้เข้าใจเทคนิคต่างๆได้อย่างไม่ยาก

คุณอดิศร พินสุบิน (มอส)

หลักสูตรที่เรียน: Body Tattoo


เหตุผลที่เรียนกับเรา: เรียนเพื่อเปิดร้าน


 


จากใจสู่สถาบัน: ประทับใจครูและเพื่อนร่วมชั้น ให้ความเป็นกันเองดีมาก และประทับใจในหลักสูตรมาก

คุณวัชระ พุทธจรรยา

หลักสูตรที่เรียน: Body Tattoo


 


เหตุผลที่เรียนกับเรา: เรียนเพื่อเปิดร้านจากใจสู่สถาบัน: ชอบที่ครูเป็นกันเอง สอนให้ เรียนรู้ง่าย

Mr.Johnathan Dos Santos

 


หลักสูตรที่เรียน: Body Tattoo

คุณคมกฤษ พวงพันธ์ (บี)

หลักสูตรที่เรียน: ศิลปะการสักตัว


เหตุผลที่ตัดสินใจเรียนกับเรา: เรียนเพื่อเปิดร้าน


จากใจนักเรียนสู่สถาบัน: เป็นสถาบันที่น่าเชื่อถือ เดินทางง่าย สะดวก

รวมวิดีโอที่น่าสนใจ