เรียนสักคิ้ว 3 มิติลายเส้น

หลักสูตรออนไลน์ สักไรผมมืออาชีพ

หลักสูตรนี้เปิดสอนที่ : กรุงเทพ

เปลี่ยนความชอบให้เป็น “อาชีพ”
เปลี่ยนความใช่ให้เป็น “รายได้”
รวยง่ายๆ ด้วย “การสักไรผม”

Eyebrows Studio Academy ที่นี่มีคำตอบ
กับหลักสูตรออนไลน์ เรียนสักไรผมมืออาชีพ

ระยะเวลา เรียน 4 ครั้ง ครั้งล่ะ 1 ช.ม. สามารถทบทวนได้ตลอด

ราคาหลักสูตร 12,500 บาท

ราคาโปรโมชั่น 9,500 บาท

สอบถามข้อมูลหลักสูตรเพิ่มเติม
CALL CENTER : +66(0) 89-891-4442

การสักไรผม เพื่อปกปิดผมบางได้อย่างเป็นธรรมชาติ

ประวัติความเป็นมา

      หลักสูตรที่จะสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจได้ง่ายๆ ด้วยเทคนิคการเพ้นท์ และการสักด้วยเทคนิคดอทเพื่อปกปิดผมบางได้อย่างเป็นธรรมชาติ

สถาบัน EYEBROWS STUDIO ACADEMY เน้นการเรียนการสอนให้นักเรียนใส่ใจในเรื่องของการรักษาความสะอาดและสภาวะ ปลอดเชื้อด้วยระบบ Eyebrows Antiseptic Cleaning System เพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับตัวช่างสักคิ้วและผู้มารับบริการสักคิ้วว่าจะ ปลอดภัยจากการติดเชื้อ นอกจากนี้ยังมีการสอนให้นักเรียนใส่ใจเกี่ยวกับการเก็บประวัติและการซักถาม ประวัติรวมไปถึงความพึงพอใจของลูกค้าทั้งก่อนและหลังการสักคิ้ว ด้วยระบบ Health & Emotional Consult System อีกด้วย

จุดเด่นของหลักสูตร

ครั้งที่ 1

   • องค์ความรู้เกี่ยวกับการสักไรผม

    • ปัจจัยการติดของสี

    •ข้อห้าม ข้อควรระวังในการสัก

    • เทคนิคการออกแบบแก้ไขไรผม

    • เทคนิคการสักไรผม บนกระดาษ

 

ครั้งที่ 2

    • เทคนิคการสักไรผม บนแผ่นหนังเทียม

    • เทคนิคการสักไรผม บนหุ่นเทียม

ครั้งที่ 3  

 • เทคนิคการสักไรผม ในคนจริง

  • เน้นสอนให้นักเรียนเข้าใจในเรื่องของวิทยาศาสตร์สุขภาพและความงาม ระบบกายวิภาคศาสตร์ของชั้นผิวหนัง ซึ่งเป็นหัวใจหลักของการสักคิ้ว และเป็นองค์ความรู้ที่เป็นกลไกสำคัญในการเข้าใจในเรื่องการติดสี
  • เน้นสอนให้นักเรียนเข้าใจ และให้ความสำคัญกับ Eyebrows Antiseptic Clean System ซึ่งเป็นระบบการทำความสะอาด ฆ่าเชื้อ เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค นอกจากนั้น Eyebrows Antiseptic Clean System ยังมีส่วนช่วยให้ร้านของนักเรียนมีมาตรฐาน ได้รับการยอมรับ สร้างความรู้สึกปลอดภัย และสร้างความประทับใจจากลูกค้าอีกด้วย
  • เน้นสอนให้นักเรียนเข้าใจ และให้ความสำคัญกับ Health & Emotional Consult System ซึ่งเป็นระบบการให้คำปรึกษาทั้งทางด้านสุขภาพ และความรู้สึก เพื่อวินิจฉัยและป้องกันภาวะเสี่ยงทั้งทางด้านสุขภาพ และความรู้สึกของลูกค้า
  • เน้นสอนให้นักเรียนเข้าใจถึงเทคนิคการสักไรผม ที่จะสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจได้ง่ายๆ ด้วยเทคนิคการเพ้นท์ และการสักสามมิติ เพื่อปกปิดผมบางได้อย่างเป็นธรรมชาติ

หลักสูตรนี้เหมาะกับใคร

  • สำหรับผู้ที่ไม่มีความรู้ และพื้นฐานในการสักไรผมใดๆ มาก่อน
  • สำหรับผู้ที่สนใจประกอบอาชีพสักไรผม หรือเปิดกิจการสักไรผมแก้ปัญหาผมน้อยผมบาง
  • สำหรับผู้ที่ประกอบอาชีพเสริมสวย หรือแต่งหน้าอยู่แล้ว และต้องการต่อยอดธุรกิจ

สิ่งที่คุณจะได้รับ

รู้และเข้าใจ

    • องค์ความรู้เกี่ยวกับการสักไรผม

    • ปัจจัยการติดของสี

    • ข้อห้าม ข้อควรระวังในการสัก

    • เทคนิคการออกแบบแก้ไขไรผม

    • เทคนิคการสักไรผม บนกระดาษ

    • เทคนิคการสักไรผม บนแผ่นหนังเทียม

    • เทคนิคการสักไรผม บนหุ่นเทียม

    • เทคนิคการสักไรผม ในคนจริง

กรณีรับอุปกรณ์ ผู้เรียนจะได้รับ อุปกรณ์มูลค่า 5,875 บาท

รายละเอียดอุปกรณ์ที่ได้รับ

- ด้ามปากกาเพ้นท์ 1 ด้าม ราคา 350 บาท

- ใบมีดเพ้นท์ เบอร์ 14  ราคา 200 บาท

- สีสักลายเส้น รุ่น Ultra nano pigment (UNY04) ราคา 2,250 บาท

- เครื่องสักไฟฟ้า รุ่นมาตรฐาน 1 เครื่อง ราคา 1,000 บาท

- ชุดเข็มเบอร์ 1 และ เบอร์ 5 แบน ราคา 100 บาท

 

- สีสักคิ้วชนิดน้ำ รุ่น Platinum nano pigment (BRD) ราคา 1,850 บาท

- แหวนใส่สี 5 วง ราคา 25 บาท

- แผ่นหนังเทียม 1 แผ่น ราคา 50 บาท

 

 - ชุดเครื่องเขียน 1 ชุด 50 บาท


ราคาคอร์สเรียน
- เรียนเฉพาะออนไลน์อย่างเดียว ไม่รับอุกรณ์ ไม่กลับมาทบทวนที่สถาบัน ราคา 999 บาท
- เรียนออนไลน์ พร้อมรับอุปกรณ์ ไม่กลับมาทบทวนที่สถาบัน ราคา 1999 บาท
เรียนออนไลน์ พร้อมรับอุปกรณ์ กลับมาทบทวนที่สถาบันไม่จำกัดชม.เรียน พร้อมรับใบประกาศ
ราคา 3900 บาท

รวมวิดีโอเรียนสักคิ้วลายเส้น 3 มิติ ที่น่าสนใจ