เรียนสักคิ้ว 3 มิติลายเส้น

หลักสูตรออนไลน์ สักคิ้วผู้ชายมืออาชีพ

หลักสูตรนี้เปิดสอนที่ : กรุงเทพ

หลักสูตรมาตรฐานที่เน้นเทคนิคการสักคิ้ว เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ชายได้อย่างตรงจุด
เพิ่มความมั่นใจให้กับกลุ่มลูกค้าผู้ชาย ด้วยคิ้วที่ธรรมชาติไม่หลอกตา

ระยะเวลา เรียน 4 ครั้ง ครั้งล่ะ 1 ช.ม. สามารถทบทวนได้ตลอด

ราคาหลักสูตร 999 บาท

ลงทะเบียนเรียนฟรี ด่วน! (รับจำนวนจำกัด)

สอบถามข้อมูลหลักสูตรเพิ่มเติม
CALL CENTER : +66(0) 89-891-4442

เทคนิคการสักคิ้ว เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ชายได้อย่างตรงจุด

ประวัติความเป็นมา

หลักสูตรมาตรฐานที่เน้นเทคนิคการสักคิ้ว เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ชายได้อย่างตรงจุด 

เพิ่มความมั่นใจให้กับกลุ่มลูกค้าผู้ชาย ด้วยคิ้วที่ธรรมชาติไม่หลอกตา

สถาบัน EYEBROWS STUDIO ACADEMY เน้นการเรียนการสอนให้นักเรียนใส่ใจในเรื่องของการรักษาความสะอาดและสภาวะ ปลอดเชื้อด้วยระบบ Eyebrows Antiseptic Cleaning System เพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับตัวช่างสักคิ้วและผู้มารับบริการสักคิ้วว่าจะ ปลอดภัยจากการติดเชื้อ นอกจากนี้ยังมีการสอนให้นักเรียนใส่ใจเกี่ยวกับการเก็บประวัติและการซักถาม ประวัติรวมไปถึงความพึงพอใจของลูกค้าทั้งก่อนและหลังการสักคิ้ว ด้วยระบบ Health & Emotional Consult Systemมาตรฐานที่เน้นเทคนิคการเพ้นท์คิ้ว เพื่อตอบสนองความต้องการได้ทุกกลุ่มลูกค้ามาตรฐานที่เน้นเทคนิคการเพ้นท์คิ้ว เพื่อตอบสนองความต้องการได้ทุกกลุ่มลูกค้า อีกด้วย

จุดเด่นของหลักสูตร

ครั้งที่ 1

   • องค์ความรู้เกี่ยวกับการสักคิ้วผู้ชาย

    • ปัจจัยการติดของสี

    •ข้อห้าม ข้อควรระวังในการสัก

    • เทคนิคการออกแบบแก้ไขปัญหาชองคิ้วผู้ชาย

    • เทคนิคการสักคิ้วผู้ชาย บนกระดาษ

 ครั้งที่ 2

    • เทคนิคการสักคิ้วผู้ชาย บนแผ่นหนังเทียม

    • เทคนิคการสักคิ้วผู้ชาย บนหุ่นเทียม

ครั้งที่ 3  

 • เทคนิคการสักคิ้วผู้ชาย ในคนจริง

  • เน้นสอนให้นักเรียนเข้าใจในเรื่องของวิทยาศาสตร์สุขภาพและความงาม ระบบกายวิภาคศาสตร์ของชั้นผิวหนัง ซึ่งเป็นหัวใจหลักของการสักคิ้ว และเป็นองค์ความรู้ที่เป็นกลไกสำคัญในการเข้าใจในเรื่องการติดสี
  • เน้นสอนให้นักเรียนเข้าใจ และให้ความสำคัญกับ Eyebrows Antiseptic Clean System ซึ่งเป็นระบบการทำความสะอาด ฆ่าเชื้อ เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค นอกจากนั้น Eyebrows Antiseptic Clean System ยังมีส่วนช่วยให้ร้านของนักเรียนมีมาตรฐาน ได้รับการยอมรับ สร้างความรู้สึกปลอดภัย และสร้างความประทับใจจากลูกค้าอีกด้วย
  • เน้นสอนให้นักเรียนเข้าใจ และให้ความสำคัญกับ Health & Emotional Consult System ซึ่งเป็นระบบการให้คำปรึกษาทั้งทางด้านสุขภาพ และความรู้สึก เพื่อวินิจฉัยและป้องกันภาวะเสี่ยงทั้งทางด้านสุขภาพ และความรู้สึกของลูกค้า
  • เน้นสอนให้นักเรียนเข้าใจถึงเทคนิคการเพ้นท์คิ้ว เพื่อตอบสนองความต้องการได้ทุกกลุ่มลูกค้า มาตรฐานที่เน้นเทคนิคการเพ้นท์คิ้ว เพื่อตอบสนองความต้องการได้ทุกกลุ่มลูกค้า

หลักสูตรนี้เหมาะกับใคร

  • สำหรับผู้ที่ไม่มีความรู้ และพื้นฐานในการสักคิ้วใดๆ มาก่อน
  • สำหรับผู้ที่สนใจประกอบอาชีพสักคิ้ว หรือเปิดกิจการสักคิ้ว
  • สำหรับผู้ที่ประกอบอาชีพเสริมสวย หรือแต่งหน้าอยู่แล้ว และต้องการต่อยอดธุรกิจ

สิ่งที่คุณจะได้รับ

รู้และเข้าใจ

    • องค์ความรู้เกี่ยวกับการสักคิ้วผู้ชาย

    • ปัจจัยการติดของสี

    •ข้อห้าม ข้อควรระวังในการสัก

    • เทคนิคการออกแบบแก้ไขปัญหาชองคิ้วผู้ชาย

    • เทคนิคการสักคิ้วผู้ชาย บนกระดาษ

    • เทคนิคการสักคิ้วผู้ชาย บนแผ่นหนังเทียม

    • เทคนิคการสักคิ้วผู้ชาย บนหุ่นเทียม

    • เทคนิคการสักคิ้วผู้ชาย ในคนจริง

กรณีรับอุปกรณ์ ผู้เรียนจะได้รับ อุปกรณ์มูลค่า 2,925 บาท

รายละเอียดอุปกรณ์ที่ได้รับ

- ด้ามปากกาเพ้นท์ 1 ด้าม ราคา 350 บาท

- ใบมีดเพ้นท์ เบอร์ 14  ราคา 200 บาท

- สีสักลายเส้น รุ่น Ultra nano pigment (UNY04) ราคา 2,250 บาท

- แหวนใส่สี 5 วง ราคา 25 บาท

- แผ่นหนังเทียม 1 แผ่น ราคา 50 บาท

 

- ชุดเครื่องเขียน 1 ชุด 50 บาท

ราคาคอร์สเรียน
- เรียนเฉพาะออนไลน์อย่างเดียว ไม่รับอุกรณ์ ไม่กลับมาทบทวนที่สถาบัน ราคา 999 บาท
- เรียนออนไลน์ พร้อมรับอุปกรณ์ ไม่กลับมาทบทวนที่สถาบัน ราคา 1999 บาท
เรียนออนไลน์ พร้อมรับอุปกรณ์ กลับมาทบทวนที่สถาบันไม่จำกัดชม.เรียน พร้อมรับใบประกาศ
ราคา 3900 บาท

รวมวิดีโอเรียนสักคิ้วลายเส้น 3 มิติ ที่น่าสนใจ