เรียนสักคิ้ว 3 มิติลายเส้น

โปรพิเศษ วันที่เก้าเดือนเก้าสองพันสิบเก้า 19999 บาท

หลักสูตรนี้เปิดสอนที่ : กรุงเทพ

โปรพิเศษ วันที่เก้าเดือนเก้าสองพันสิบเก้า 19999 บาท

ราคาโปรโมชั่น 19,999 บาท

สอบถามข้อมูลหลักสูตรเพิ่มเติม
CALL CENTER : +66(0) 89-891-4442

ประวัติความเป็นมา

สถาบันสอนสักคิ้ว อันดับ 1 ในประเทศไทยและในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หลักสูตรได้มาตรฐานได้รับรองจาก ศูนย์พัฒนาศิลปะการตกแต่งคิ้วสามมิติลายเส้น ภาคพื้นเอเชียแห่งเดียวในประเทศไทย ที่จะสร้างให้คุณเป็นผู้เชี่ยวชาญในการสักคิ้วระดับมืออาชีพ

สถาบัน Eyebrows Studio Academy เน้นการเรียนการสอนให้นักเรียนใส่ใจในเรื่องของการรักษาความสะอาดและสภาวะปลอดเชื่อด้วยระบบ  หลักสูตรการสักคิ้วมืออาชีพ Eyebrows Antiseptic Clenaing System เพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับตัวช่างสักคิ้ว และ ผู้มารับบริการสักคิ้วว่าจะปลอดภัยจากการติดเชื้อ นอกจากนี้เรายังมีการสอนให้นักเรียนใส่ใจเกี่ยวกับการเก็บประวัติ และการซักถามประวัติของผู้ใช้บริการ รวมไปถึงความพึงพอใจของผู้ใช้บริการทั้งก่อนและหลังการสักคิ้ว ด้วยระบบ Health&Emotional Consult System อีกด้วย

จุดเด่นของหลักสูตร

โปรพิเศษ วันที่เก้าเดือนเก้าสองพันสิบเก้า 19999 บาท

หลักสูตรนี้เหมาะกับใคร

  • สำหรับผู้ที่กำลังคิดที่จะเริ่มทำธุรกิจสักคิ้ว 
  • สำหรับผู้ที่สนใจอยากศึกษาไว้ประกอบอาชีพ 
  • สำหรับผู้ที่ต้องการนำไปพัฒนาธุรกิจของตนเอง 
  • สำหรับผู้ที่สนใจเพิ่มความรู้ให้แก่ตนเอง 
  • สำหรับผู้ที่สนใจมีรายได้เพิ่ม 
  • สำหรับผู้ที่สนใจอยากมีอาชีพเสริม

รวมวิดีโอเรียนสักคิ้วลายเส้น 3 มิติ ที่น่าสนใจ