เรียนสักคิ้ว 3 มิติลายเส้น

หลักสูตรออนไลน์ เรียนสักคิ้วมืออาชีพ3

หลักสูตรนี้เปิดสอนที่ : กรุงเทพ

เปลี่ยนความชอบให้เป็น “อาชีพ”
เปลี่ยนความใช่ให้เป็น “รายได้”
รวยง่ายๆ ด้วย “การสักคิ้ว”

Eyebrows Studio Academy ที่นี่มีคำตอบ
กับหลักสูตรออนไลน์ เรียนสักคิ้วมืออาชีพ

ระยะเวลา 15 ครั้ง(ครั้งล่ะ 3 ชั่วโมง)

ราคาหลักสูตร 25,550 บาท

ราคาโปรโมชั่น 25,550 บาท

สอบถามข้อมูลหลักสูตรเพิ่มเติม
CALL CENTER : +66(0) 89-891-4442

เปลี่ยนความชอบ..ให้เป็นอาชีพ เปลี่ยนความใช่..ให้เป็นรายได้ รวยง่ายๆด้วยการสักคิ้ว

ประวัติความเป็นมา

 เป็นหลักสูตรที่เหมาะกับผู้ที่ต้องการนำไปเปิดร้านรับงาน หรือไปสมัครงานได้แบบครบวงจร  หรือจะเป็นช่างฟรีแลนท์  และหลักสูตรนี้จะทำให้เจ้าของร้านสักคิ้วได้ทราบถึงเทคนิคการบริหารจัดการร้าน กับปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในธุรกิจสักคิ้วที่จะทำให้เรารู้ถึงเทคนิคต่างๆ เพื่อเตรียมพร้อมก่อนการเปิดร้านสักคิ้วที่ช่างสักคิ้วจำเป็นต้องรู้ที่จะทำให้เราประสบความสำเร็จในอาชีพสักคิ้วได้ไม่ยาก

จุดเด่นของหลักสูตร

รายละเอียดการเรียน

หลักสูตรสักคิ้วมืออาชีพ

• ห้องเรียนออกแบบโครงคิ้ว 

-องค์ความรู้ของการสักคิ้ว

-ปัจจัยการติดของสี 

-ข้อดี/ข้อจำกัดในการสักคิ้ว 

-การออกแบบโครงคิ้วมาตรฐาน 

-การออกแบบโครงคิ้วอื่นๆ 

-การออกแบบโครงคิ้วให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า 

 

•ห้องเรียนลายเส้น 3 มิติ 

- องค์ความรู้ของการสักคิ้ว 3 มิติ

- ข้อดี/ข้อกำจัดของการสักคิ้ว 3 มิติ

-อุปกรณ์ที่ใช้ในการสัก

- การวาดลายเส้น 3 มิติในกระดาษ 

- การสักลายเส้น 3 มิติในแผ่นหนังเทียม 

 

•ห้องเรียนลายเส้น 6 มิติ 

- องค์ความรู้ของการสักคิ้ว 6 มิติ

- ข้อดี/ข้อกำจัดของการสักคิ้ว 6 มิติ

-อุปกรณ์ที่ใช้ในการสัก

 

•ห้องเรียนสไลด์ 3 มิติ 

- องค์ความรู้ของการสักคิ้วสไลด์ 3 มิติ

- ข้อดี/ข้อกำจัดของการสักคิ้วสไลด์ 3 มิติ

-อุปกรณ์ที่ใช้ในการสัก

- การฝึกสไลด์ 3 มิติ ในกระดาษ 

- การสักสไลด์ 3 มิติ ในแผ่นหนังเทียม 

 

•ห้องเรียนสักคิ้ว 6 มิติผสม

- องค์ความรู้ของการสักคิ้ว 6 มิติผสม

- ข้อดี/ข้อกำจัดของการสักคิ้ว6 มิติผสม

-อุปกรณ์ที่ใช้ในการสัก

- การฝึก6 มิติผสม ในกระดาษ 

- การสัก 6 มิติผสมในแผ่นหนังเทียม 

 

•ห้องเรียน สักปาก

- องค์ความรู้ของการสักปาก

- ข้อดี/ข้อกำจัดของการสักปาก

-อุปกรณ์ที่ใช้ในการสัก

- การฝึกสักปาก ในกระดาษ 

- การสักปาก ในแผ่นหนังเทียม 

 

•ห้องเรียนสักตา

- องค์ความรู้ของการสักตา

- ข้อดี/ข้อกำจัดของการสักตา

-อุปกรณ์ที่ใช้ในการสัก

- การฝึกสักตา ในกระดาษ 

- การสักตา ในแผ่นหนังเทียม 

 

•ห้องเรียนแก้ไขคิ้ว

- องค์ความรู้ของการสักแก้ไขคิ้ว

- ข้อดี/ข้อกำจัดของการสักปาก

-อุปกรณ์ที่ใช้ในการสัก

- การฝึกสักแก้ไขคิ้ว ในกระดาษ 

- การสักแก้ไขคิ้วในแผ่นหนังเทียม 

การสักในหุ่นเทียม 

การสักคนจริง 

•ห้องเรียนพูดคุยปัญหาในการสักคิ้ว 

•ห้องเรียนแนะนำอุปกรณ์ ที่ใช้ในการสักคิ้ว 

 

หลักสูตรนี้เหมาะกับใคร

   • ผู้ต้องการทำธุรกิจรายได้ดีด้านความสวยความงาม โดยไม่ต้องพึ่งอุปกรณ์หรือเทคโนโลยีที่มีต้นทุนราคาสูง

    • ผู้ที่ต้องการเพิ่มกำไรหรือต่อยอดธุรกิจ เสริมจุดแข็งของธุรกิจ เพื่อเพิ่มมูลค่าของกำไรและเป็นธุรกิจทำเงินไม่ตกเทรนด์ ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจนวดไทยและสปา เพ็นท์เล็บ สักคิ้ว แต่งหน้า ทำผม เสริมสวย ธุรกิจความสวยความงามด้านต่างๆ

    • ผู้ที่ต้องการมีอาชีพทำเงิน อาชีพพารวย อาชีพเสริม อาชีพอิสระ สร้างงานสร้างอาชีพรวยเร็ว กำไรดี

    • ผู้ที่ต้องการเรียนรู้ศาสตร์และเทคนิคการสักคิ้ว ธุรกิจและอาชีพพารวย 

    

สิ่งที่คุณจะได้รับ

    • รู้และเข้าใจถึงองค์ความรู้เกี่ยวกับการสักคิ้ว   

    • รู้และเข้าใจถึงปัจจัยการติดของสี 

    • รู้และเข้าใจถึงข้อห้าม ข้อควรระวังในการสัก

    • รู้และเข้าใจเทคนิคการเทคนิคการวาดโครงคิ้ว   

    • รู้และเข้าใจเทคนิคการวาดลายเส้น3มิติ 6 มิติ 

    • รู้และเข้าใจการสักคนจริง ครูการ อาจารย์อาทิตย์ ตลับทอง ผู้บริหารและผู้อำนวยการ  สถาบัน Eyebrows Studio Academy

    • รู้และเข้าใจถึงเทคนิคการสักคิ้วสไลด์ 

    • รู้และเข้าใจถึงเทคนิคการสักปาก

    • สามารถสักคนจริงได้

     • ได้รับอุปกรณ์สักคิ้วสามารถสักคนจริงได้

กรณีรับอุปกรณ์ ผู้เรียนจะได้รับ อุปกรณ์ที่สามารถรับลูกค้าได้จริง มูลค่า 16,885 บาท

รวมวิดีโอเรียนสักคิ้วลายเส้น 3 มิติ ที่น่าสนใจ