เรียนสักคิ้ว 3 มิติลายเส้น

Competitor Fee

หลักสูตรนี้เปิดสอนที่ : กรุงเทพ

INTERNATIONAL BODYART CONTEST OLYMPIC 2021
ครั้งที่ 12 ณ กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้
จัดงานระหว่างวันที่ 28-30 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2564
(การแข่งขันออนไลน์)
Competitor Fee 150,000₩ (4,200 THB)

ราคาโปรโมชั่น 4,200 บาท

สอบถามข้อมูลหลักสูตรเพิ่มเติม
CALL CENTER : +66(0) 89-891-4442

จุดเด่นของหลักสูตร

INTERNATIONAL BODYART CONTEST OLYMPIC 2021

หลักสูตรนี้เหมาะกับใคร

สิ่งที่คุณจะได้รับ

รวมวิดีโอเรียนสักคิ้วลายเส้น 3 มิติ ที่น่าสนใจ