เรียนสักคิ้ว 3 มิติลายเส้น

Global Judge Register Fee

หลักสูตรนี้เปิดสอนที่ : กรุงเทพ

INTERNATIONAL BODYART CONTEST OLYMPIC 2021
ครั้งที่ 12 ณ กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้
จัดงานระหว่างวันที่ 28-30 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2564
(การแข่งขันออนไลน์)
Global Judge Register Fee 200,000₩ (5,700 THB)

ราคาโปรโมชั่น 5,700 บาท

สอบถามข้อมูลหลักสูตรเพิ่มเติม
CALL CENTER : +66(0) 89-891-4442

ประวัติความเป็นมา

INTERNATIONAL BODYART CONTEST OLYMPIC 2021

จุดเด่นของหลักสูตร

หลักสูตรนี้เหมาะกับใคร

สิ่งที่คุณจะได้รับ

รวมวิดีโอเรียนสักคิ้วลายเส้น 3 มิติ ที่น่าสนใจ