เรียนสักคิ้ว 3 มิติลายเส้น

หลักสูตรออนไลน์ การสักขอบตามืออาชีพ

หลักสูตรนี้เปิดสอนที่ : กรุงเทพ

เทคนิคการเปลี่ยนดวงตาให้ดูสวย คม โดดเด่น
ซึ่งจะทำให้คุณเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านการสักเพื่อเสริมความงามได้แบบมืออาชีพ

Eyebrows Studio Academy ที่นี่มีคำตอบ
กับหลักสูตรออนไลน์ การสักขอบตามืออาชีพ

ระยะเวลา เรียน 4 ครั้ง ครั้งล่ะ 1 ช.ม. สามารถทบทวนได้ตลอด

ราคาหลักสูตร 999 บาท

ลงทะเบียนเรียนฟรี ด่วน! (รับจำนวนจำกัด)

สอบถามข้อมูลหลักสูตรเพิ่มเติม
CALL CENTER : +66(0) 89-891-4442

เปลี่ยนความชอบ..ให้เป็นอาชีพ เปลี่ยนความใช่..ให้เป็นรายได้ รวยง่ายๆด้วยการสักคิ้ว

ประวัติความเป็นมา

      เทคนิคการเปลี่ยนดวงตาให้ดูสวย คมโดดเด่น  ซึ่งจะทำให้คุณเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านการสักเพื่อเสริมความงามได้แบบมืออาชีพ   

สถาบัน EYEBROWS STUDIO ACADEMY เน้นการเรียนการสอนให้นักเรียนใส่ใจในเรื่องของการรักษาความสะอาดและสภาวะ ปลอดเชื้อด้วยระบบ Eyebrows Antiseptic Cleaning System เพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับตัวช่างสักคิ้วและผู้มารับบริการสักคิ้วว่าจะ ปลอดภัยจากการติดเชื้อ นอกจากนี้ยังมีการสอนให้นักเรียนใส่ใจเกี่ยวกับการเก็บประวัติและการซักถาม ประวัติรวมไปถึงความพึงพอใจของลูกค้าทั้งก่อนและหลังการสักคิ้ว ด้วยระบบ Health & Emotional Consult System อีกด้วย                         

จุดเด่นของหลักสูตร

ครั้งที่ 1

   • องค์ความรู้เกี่ยวกับการสักขอบตา

    • ปัจจัยการติดของสี

    •ข้อห้าม ข้อควรระวังในการสัก

    • เทคนิคการออกแบบแก้ไขรูปทรงดวงตาด้วยการสักขอบตา

    • เทคนิคการสักขอบตา บนกระดาษ

 

ครั้งที่ 2

    • เทคนิคการสักขอบตา บนแผ่นหนังเทียม

    • เทคนิคการสักขอบตา บนหุ่นเทียม

ครั้งที่ 3  

   • เทคนิคการสักขอบตา ในคนจริง

  • เน้นสอนให้นักเรียนเข้าใจในเรื่องของวิทยาศาสตร์สุขภาพและความงาม ระบบกายวิภาคศาสตร์ของชั้นผิวหนัง ซึ่งเป็นหัวใจหลักของการสักคิ้ว และเป็นองค์ความรู้ที่เป็นกลไกสำคัญในการเข้าใจในเรื่องการติดสี
  • เน้นสอนให้นักเรียนเข้าใจ และให้ความสำคัญกับ Eyebrows Antiseptic Clean System ซึ่งเป็นระบบการทำความสะอาด ฆ่าเชื้อ เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค นอกจากนั้น Eyebrows Antiseptic Clean System ยังมีส่วนช่วยให้ร้านของนักเรียนมีมาตรฐาน ได้รับการยอมรับ สร้างความรู้สึกปลอดภัย และสร้างความประทับใจจากลูกค้าอีกด้วย
  • เน้นสอนให้นักเรียนเข้าใจ และให้ความสำคัญกับ Health & Emotional Consult System ซึ่งเป็นระบบการให้คำปรึกษาทั้งทางด้านสุขภาพ และความรู้สึก เพื่อวินิจฉัยและป้องกันภาวะเสี่ยงทั้งทางด้านสุขภาพ และความรู้สึกของลูกค้า
  • เน้นสอนให้นักเรียนเข้าใจถึงเทคนิคการเปลี่ยนดวงตาให้ดูสวย คมโดดเด่น  ซึ่งจะทำให้คุณเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านการสักเพื่อเสริมความงามได้แบบมืออาชีพ

หลักสูตรนี้เหมาะกับใคร

  • สำหรับผู้ที่ไม่มีความรู้ และพื้นฐานในการสักขอบตาใดๆ มาก่อน
  • สำหรับผู้ที่สนใจประกอบอาชีพสักขอบตา หรือเปิดกิจการสักขอบตา
  • สำหรับผู้ที่ประกอบอาชีพเสริมสวย หรือแต่งหน้าอยู่แล้ว และต้องการต่อยอดธุรกิจ
  • สำหรับผู้ที่ประกอบอาชีพสักคิ้วอยู่แล้ว และต้องการเรียนรู้การสักขอบตาเพิ่มเติม

สิ่งที่คุณจะได้รับ

รู้และเข้าใจ

    • องค์ความรู้เกี่ยวกับการสักขอบตา

    • ปัจจัยการติดของสี

    • ข้อห้าม ข้อควรระวังในการสัก

    • เทคนิคการออกแบบแก้ไขรูปทรงดวงตาด้วยการสักขอบตา

    • เทคนิคการสักขอบตา บนกระดาษ

    • เทคนิคการสักขอบตา บนแผ่นหนังเทียม

    • เทคนิคการสักขอบตา บนหุ่นเทียม

    • เทคนิคการสักขอบตา ในคนจริง

กรณีรับอุปกรณ์ ผู้เรียนจะได้รับ อุปกรณ์มูลค่า 3,075 บาท

รายละเอียดอุปกรณ์ที่ได้รับ

- เครื่องสักไฟฟ้า รุ่นมาตรฐาน 1 เครื่อง ราคา 1,000 บาท

- ชุดเข็มเบอร์ 1 และ เบอร์3 กลม ราคา 100 บาท

- สีสักตา รุ่น Platinum nano pigment (EBL) 1,850 บาท

- แหวนใส่สี 5 วง ราคา 25 บาท

- แผ่นหนังเทียม 1 แผ่น ราคา 50 บาท

 

- ชุดเครื่องเขียน 1 ชุด 50 บาท

ราคาคอร์สเรียน
- เรียนเฉพาะออนไลน์อย่างเดียว ไม่รับอุกรณ์ ไม่กลับมาทบทวนที่สถาบัน ราคา 999 บาท
- เรียนออนไลน์ พร้อมรับอุปกรณ์ ไม่กลับมาทบทวนที่สถาบัน ราคา 1999 บาท
เรียนออนไลน์ พร้อมรับอุปกรณ์ กลับมาทบทวนที่สถาบันไม่จำกัดชม.เรียน พร้อมรับใบประกาศ
ราคา 3900 บาท

รวมวิดีโอเรียนสักคิ้วลายเส้น 3 มิติ ที่น่าสนใจ