เรียนสักคิ้ว 3 มิติลายเส้น

หลักสูตรออนไลน์ คิ้วโหงวเฮ้ง

หลักสูตรนี้เปิดสอนที่ : กรุงเทพ

หลักสูตรนี้จะสอนให้นักเรียนได้รู้จักกับพื้นฐานในศาสตร์ของโหงวเฮ้ง เพื่อนำไปประยุกต์ใช้สำหรับการออกแบบคิ้วที่เสริมโหงวเฮ้งให้กับตัวผู้มารับบริการ และเหมาะกับรูปหน้าอีกด้วย

ระยะเวลา 6 ชั่วโมง

ราคาหลักสูตร 999 บาท

ลงทะเบียนเรียนฟรี ด่วน! (รับจำนวนจำกัด)

สอบถามข้อมูลหลักสูตรเพิ่มเติม
CALL CENTER : +66(0) 89-891-4442

เปลี่ยนความชอบ..ให้เป็นอาชีพ เปลี่ยนความใช่..ให้เป็นรายได้ รวยง่ายๆด้วยศาสตร์คิ้วโหงวเฮง

ประวัติความเป็นมา

   หลักสูตรนี้จะสอนให้นักเรียนได้รู้จักกับพื้นฐานในศาสตร์ของโหงวเฮ้ง เพื่อนำไปประยุกต์ใช้สำหรับการออกแบบคิ้วที่เสริมโหงวเฮ้งให้กับตัวผู้มารับบริการ และเหมาะกับรูปหน้าอีกด้วย

สถาบัน EYEBROWS STUDIO ACADEMY เน้นการเรียนการสอนให้นักเรียนใส่ใจในเรื่องของการรักษาความสะอาดและสภาวะ ปลอดเชื้อด้วยระบบ Eyebrows Antiseptic Cleaning System เพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับตัวช่างสักคิ้วและผู้มารับบริการสักคิ้วว่าจะ ปลอดภัยจากการติดเชื้อ นอกจากนี้ยังมีการสอนให้นักเรียนใส่ใจเกี่ยวกับการเก็บประวัติและการซักถาม ประวัติรวมไปถึงความพึงพอใจของลูกค้าทั้งก่อนและหลังการสักคิ้ว ด้วยระบบ Health & Emotional Consult System อีกด้วย                           

จุดเด่นของหลักสูตร

  • เน้นสอนให้นักเรียนเข้าใจในเรื่องของวิทยาศาสตร์สุขภาพและความงาม ระบบกายวิภาคศาสตร์ของชั้นผิวหนัง ซึ่งเป็นหัวใจหลักของการสักคิ้ว และเป็นองค์ความรู้ที่เป็นกลไกสำคัญในการเข้าใจในเรื่องการติดสี
  • เน้นสอนให้นักเรียนเข้าใจ และให้ความสำคัญกับ Eyebrows ANTISEPTIC CLEAN SYSTEM ซึ่งเป็นระบบการทำความสะอาด ฆ่าเชื้อ เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค นอกจากนั้น Eyebrows Antiseptic Clean System ยังมีส่วนช่วยให้ร้านของนักเรียนมีมาตรฐาน ได้รับการยอมรับ สร้างความรู้สึกปลอดภัย และสร้างความประทับใจจากลูกค้าอีกด้วย
  • เน้นสอนให้นักเรียนเข้าใจ และให้ความสำคัญกับ Health & EMOTIONAL Consult System ซึ่งเป็นระบบการให้คำปรึกษาทั้งทางด้านสุขภาพ และความรู้สึก เพื่อวินิจฉัยและป้องกันภาวะเสี่ยงทั้งทางด้านสุขภาพ และความรู้สึกของลูกค้า
  • เน้นในเรื่องของการบริหารจัดการร้านสักคิ้วแบบมืออาชีพ เพื่อให้นักเรียนออกไปทำธุรกิจสักคิ้วได้อย่างประสบความสำเร็จ มั่นคงและยั่งยืน

หลักสูตรนี้เหมาะกับใคร

  • สำหรับผู้ที่ไม่มีความรู้ และพื้นฐานในศาสตร์โหงวเฮ้งมาก่อน
  • สำหรับผู้ที่ประกอบอาชีพสักคิ้วอยู่แล้ว และต้องการเรียนรู้ในศาสตร์โหงวเฮ้งเพิ่มเติม
  • สำหรับผู้ที่ต้องการสร้างมูลค่า และสร้างความแตกต่าง เพื่อเพิ่มโอกาสในการทำธุรกิจยิ่งขึ้น
  • สำหรับผู้ที่ต้องการต่อยอดธุรกิจ

สิ่งที่คุณจะได้รับ

รู้และเข้าใจ
พื้นฐานในศาสตร์ของโหงวเฮ้ง เพื่อนำไปประยุกต์ใช้สำหรับการออกแบบคิ้วที่เสริมโหงวเฮ้งให้กับตัวผู้มารับบริการ และเหมาะกับรูปหน้าอีกด้วย

รวมวิดีโอเรียนสักคิ้วลายเส้น 3 มิติ ที่น่าสนใจ