เรียนแต่งหน้า

STUDIO ACADEMY หลักสูตรพิเศษ 18 ปี MAKEUP

หลักสูตรนี้เปิดสอนที่ : กรุงเทพ

ปี 2020 นี้ ทางสถาบัน STUDIO ACADEMY ครบรอบ 18 ปี
จึงจัดทำหลักสูตรพิเศษ 18 ปี
สำหรับผู้ที่สอนสนใจเรียนหลักสูตรพิเศษของทางสถาบัน ทั้ง 8 หลักสูตร
โดยสถาบัน Makeup Studio Academy ได้จัดทำหลักสูตรแต่งหน้าตัวเอง
เรียนวันที่ 30 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563
เวลา 10.00-16.00 น.
จำนวนนักเรียน 20 คน/คลาส

ระยะเวลา 10.00-16.00 น.

ราคาโปรโมชั่น 3,500 บาท

สอบถามข้อมูลหลักสูตรเพิ่มเติม
CALL CENTER : +66(0) 89-891-4442

ประวัติความเป็นมา

MAKEUP STUDIO ACADEMY

เป็นหลักสูตรที่สอนแต่งหน้าตั้งแต่ขั้นพื้นฐานจนถึงมืออาชีพ ผู้ที่เรียนไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานหรือประสบการณ์ก็สามารถเรียนได้ หลักสูตรนี้ออกแบบสำหรับผู้ที่ต้องการนำความรู้ในเรื่องการแต่งหน้าไปแต่งให้กับตนเองและนำไปรับงานเป็นช่างแต่งหน้าได้อย่างมืออาชีพ สอนตั้งแต่การเลือกซื้อวัสดุอุปกรณ์ให้เหมาะกับกลุ่มลูกค้าหรือเลือกใช้อุปกรณ์ได้อย่างถูกต้อง  อีกทั้งความรู้ทางภาคทฤษฎีต่างๆเกี่ยวกับการแต่งหน้าอย่างละเอียด และภาคปฏิบัติตั้งแต่พื้นฐานการแต่งหน้าไปจนถึงสามารถแต่งหน้าเพื่อออกงานกลางวัน ออกงานกลางคืน งานรับปริญญา และแต่งหน้าเจ้าสาวกลางวันและเจ้าสาวกลางคืนได้  

จุดเด่นของหลักสูตร

- เรียนรู้ต้นกำเนิด และเทคนิคการแต่งหน้าในแต่ละยุค

- เรียนรู้เกี่ยวกับเครื่องสำอาง และอุปกรณ์ที่ใช้ในการแต่งหน้า

- เรียนทฤษฎีผิว ( Skin undertone ) และการปรับสีผิว

- เรียนทฤษฎีการลงรองพื้น ( Foundation and Concealer )

- เรียนทฤษฎีการวิเคราะห์รูปหน้า และโครงสร้างใบหน้าแบบต่างๆ

- เรียนการแก้ไขรูปหน้าด้วยเทคนิค Highlight & Shading (ลงเฟซชาร์ท)

- เรียนเทคนิคการลงแป้ง ( Powder setting )

- เรียนเทคนิคการเขียนคิ้วบนกะดาษ และหัวหุ่น

- การสาธิตการลงรองพื้น การแก้ไขรูปหน้าด้วยเทคนิค Higlight & Shading การลงแป้ง และการเขียนคิ้ว

หลักสูตรนี้เหมาะกับใคร

หลักสูตรนี้เหมาะกับใคร

1. ผู้ที่ต้องการนำไปแต่งหน้าให้กับตนเอง

2. ผู้ที่ต้องการเริ่มต้นการแต่งหน้าตนเอง

3. ผู้ที่ต้องการนำไปต่อยอดกับธุรกิจเดิม

สิ่งที่คุณจะได้รับ

- รู้และเข้าใจเกี่ยวกับเครื่องสำอาง และอุปกรณ์ที่ใช้ในการแต่งหน้า

- รู้และเข้าใจทฤษฎีผิว ( Skin undertone ) และการปรับสีผิว

-  รู้และเข้าใจเรียนทฤษฎีการลงรองพื้น ( Foundation and Concealer )

-  รู้และเข้าใจเรียนทฤษฎีการวิเคราะห์รูปหน้า และโครงสร้างใบหน้าแบบต่างๆ

-  รู้และเข้าใจเรียนการแก้ไขรูปหน้าด้วยเทคนิค Highlight & Shading (ลงเฟซชาร์ท)

-  รู้และเข้าใจเรียนเทคนิคการลงแป้ง ( Powder setting )

-  รู้และเข้าใจเรียนเทคนิคการเขียนคิ้วบนกะดาษ และหัวหุ่น

-  สามารถปฎิบัติ ขั้นตอนการเตรียมผิว การลงรองพื้น การแก้ไขรูปหน้าด้วยเทคนิคHiglight & Shading การลงแป้ง และเขียนคิ้ว

-  รู้และเข้าใจเทคนิคการแต่งตา และการแก้ไขรูปตาแบบต่างๆ

-  รู้และเข้าใจเรียนการเลือกขนตา และการติดขนตา

-  รู้และเข้าใจเทคนิคการปัดแก้ม 

- รู้และเข้าใจเทคนิคการทาลิปสติก

- สามารถปฎิบัติขั้นตอนการลงรองพื้น การแก้ไขรูปหน้าด้วยเทคนิค Higlight & Shading การลงแป้ง การเขียนคิ้ว การแต่งตาและการแก้ไขรูปตา การเลือกขนตาปลอม การติดขนตา การปัดแก้ม และการทาลิปสติก

รวมวิดีโอเรียนแต่งหน้า ที่น่าสนใจ