เรียนโยคะ

Yoga Alliance School 250 hr. (ได้รับทุนการศึกษา)

หลักสูตรนี้เปิดสอนที่ : กรุงเทพ

หลักสูตรแรกและหลักสูตรเดียวที่ได้รับการรับรองกจากกระทรวงศึกษาธิการ ด้วยจำนวนชั่วโมงเรียนที่เยอะที่สุดในประเทศไทยในขณะนี้
หลักสูตรครูสอนโยคะ 250 ชั่วโมง หลักสูตรที่ทำให้ผู้เรียน ได้รู้และเข้าใจในศาสตร์ของโยคะได้อย่างถูกต้อง สามารถนำความรู้มาปรับประยุกต์ใช้ในการสอนให้ง่ายขึ้น ได้เรียนรู้เทคนิคการฝึก,เทคนิคการสอน,หลักการทางวิทยาศาสตร์,และได้พัฒนาร่างกายเพื่อนำไปต่อยอดได้อย่างถูกต้อง สามารถถ่ายทอดความรู้ และเป็นครูสอนโยคะได้อย่างมืออาชีพ

ระยะเวลา 250 ชั่วโมง

ราคาหลักสูตร 49,500 บาท

ราคาโปรโมชั่น 17,550 บาท

สอบถามข้อมูลหลักสูตรเพิ่มเติม
CALL CENTER : +(66)0 92-270-9996

หลักสูตรแรกและหลักสูตรเดียวที่ได้รับการรับรองกจากกระทรวงศึกษาธิการ ด้วยจำนวนชั่วโมงเรียนที่เยอะที่สุดในประเทศไทยในขณะนี้

จุดเด่นของหลักสูตร

หลักสูตรแรกและหลักสูตรเดียวที่ได้รับการรับรองกจากกระทรวงศึกษาธิการ ด้วยจำนวนชั่วโมงเรียนที่เยอะที่สุดในประเทศไทยในขณะนี้
หลักสูตรครูสอนโยคะ 250 ชั่วโมง หลักสูตรที่ทำให้ผู้เรียน ได้รู้และเข้าใจในศาสตร์ของโยคะได้อย่างถูกต้อง สามารถนำความรู้มาปรับประยุกต์ใช้ในการสอนให้ง่ายขึ้น ได้เรียนรู้เทคนิคการฝึก,เทคนิคการสอน,หลักการทางวิทยาศาสตร์,และได้พัฒนาร่างกายเพื่อนำไปต่อยอดได้อย่างถูกต้อง สามารถถ่ายทอดความรู้ และเป็นครูสอนโยคะได้อย่างมืออาชีพ

รายละเอียดการเรียน
– ปรับพื้นฐาน 50 ชม.
– ประวัติความเป็นมาของโยคะ History of yoga
– ปรัชญาโยคะ Philosophy
– หฐะโยคะ Hatha yoga ทั้งหมด 46 ท่า
– แอสทังกาโยคะ Ashtanga yoga ทั้งหมด 46 ท่า
– การฝึกสมาธิ Meditation
– ระบบโครงสร้างร่างกายมนุษย์ Anatomy
– เทคนิคการสอน/เทคนิคการจัดคลาส/การเป็นผู้นำปฏิบัติโยคะ
– เทคนิคการสอนโยคะคนท้องเบื้องต้น
– เทคนิคการสอนเด็กเบื้องต้น
– สเปเซียลคลาส โดย สเปเซียลลิส ฟรีตลอดทั้งหลักสูตร

สิ่งที่คุณจะได้รับ

สิ่งที่คุณจะได้รับ
-สมุดพก
-หนังสือคู่มือประกอบการเรียน
-ใบประกาศนียบัตรที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ

รวมวิดีโอเรียนโยคะ ที่น่าสนใจ