เรียนโยคะ

หลักสูตรครูโยคะ 200 ชั่วโมง

หลักสูตรนี้เปิดสอนที่ : กรุงเทพ

เปลี่ยนความชอบให้เป็น “อาชีพ”
เปลี่ยนความใช่ให้เป็น “รายได้”
รวยและสวยง่ายๆ ด้วย “โยคะ”

Yoga Studio Academy ที่นี่มีคำตอบ

กับหลักสูตรครูโยคะ 200 ชั่วโมง Yoga Studio Academy

ระยะเวลา 20 วัน

ราคาหลักสูตร 25,550 บาท

ลงทะเบียนเรียนฟรี ด่วน! (รับจำนวนจำกัด)

สอบถามข้อมูลหลักสูตรเพิ่มเติม
CALL CENTER : +(66)0 92-270-9996

เปลี่ยนความชอบ..ให้เป็นอาชีพ เปลี่ยนความใช่..ให้เป็นรายได้ รวยและสวยง่ายๆด้วยโยคะ

ประวัติความเป็นมา

หลักสูตรครูโยคะ 200  ชั่วโมง  เป็นหลักสูตรที่ทำให้ผู้เรียนได้รู้และเข้าใจศาสตร์ของโยคะได้อย่างถูกต้อง ได้เรียนรู้และเข้าถึงเทคนิคการฝึก การจัดปรับท่าให้ถูกต้อง ได้เรียนรู้ร่างกายของเราเอง และพัฒนาร่างกายเพื่อที่จะสามารถนำไปต่อยอดได้อย่างถูกวิธี  และสามารถถ่ายทอดความรู้ การสอนโยคะได้อย่างมืออาชีพ

จุดเด่นของหลักสูตร

จุดเด่นของหลักสูตรครูโยคะ 200 ชั่วโมง

-ปรับพื้นฐาน 

-ประวัติความเป็นมาของโยคะ

-Hatha Yoga 46 ท่า

-Ashtanga Yoga 46 ท่า

-ปราณายามะ และ การฝึกสมาธิ

-ระบบโครงสร้างร่างกาย

-เทคนิคการจัดปรับท่า/เทคนิคการจัดคลาส /การเป็นผู้นำปฏิบัติ

-เทคนิคการสอนโยคะเด็กเบื้องต้น

-หลักการบริหารและจรรยาบรรณต่อวิชาชีพครู

หลักสูตรนี้เหมาะกับใคร

- นักเรียนที่มีพื้นฐานการฝึกโยคะ

- ผู้ที่ต้องการเรียนเพื่อประกอบอาชีพได้ทันทีหลังเรียนจบ

สิ่งที่คุณจะได้รับ

เรียนจนครบตามหลักสูตรทางสถาบันของเรามีใบรับรองมาตรฐานความเป็นครูโยคะมืออาชีพ 

ผ่านการเรียนครูผู้สอนที่มีประสบการณ์ และเชียวชาญในรายวิชา และผ่านมาตรฐานที่รับรองโดย สมาคมพัฒนาศิลปาชีพ

-ใบประกาศนียบัตรที่รับรองโดยสมาคมโยคะนานาชาติ

- ใบประกาศนียบัตรที่รับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการไทย

- ใบประกาศนียบัตรภาษาอังกฤษที่ได้รับการรับรองโดยกระทรวงการต่างประเทศ 

รวมวิดีโอเรียนโยคะ ที่น่าสนใจ