เรียนโยคะ

หลักสูตรครูโยคะ 250 ชั่วโมง

หลักสูตรนี้เปิดสอนที่ : กรุงเทพ

เปลี่ยนความชอบให้เป็น “อาชีพ”
เปลี่ยนความใช่ให้เป็น “รายได้”
รวยและสวยง่ายๆ ด้วย “โยคะ”

Yoga Studio Academy ที่นี่มีคำตอบ

กับหลักสูตรครูโยคะ 250 ชั่วโมง Yoga Studio Academy

ระยะเวลา 30 วัน

ราคาหลักสูตร 45,550 บาท

ราคาโปรโมชั่น 35,550 บาท

สอบถามข้อมูลหลักสูตรเพิ่มเติม
CALL CENTER : +(66)0 92-270-9996

เปลี่ยนความชอบ..ให้เป็นอาชีพ เปลี่ยนความใช่..ให้เป็นรายได้ รวยและสวยง่ายๆด้วยโยคะ

ประวัติความเป็นมา

หลักสูตรครูโยคะ 250  ชั่วโมง  เป็นหลักสูตรที่ทำให้ผู้เรียนได้รู้และเข้าใจศาสตร์ของโยคะได้อย่างถูกต้อง ได้เรียนรู้และเข้าถึงเทคนิคการฝึก การจัดปรับท่าให้ถูกต้อง ได้เรียนรู้ร่างกายของเราเอง และพัฒนาร่างกายเพื่อที่จะสามารถนำไปต่อยอดได้อย่างถูกวิธี  และสามารถถ่ายทอดความรู้ การสอนโยคะได้อย่างมืออาชีพ

จุดเด่นของหลักสูตร

จุดเด่นของหลักสูตร 250 ชั่วโมง

- ปรับพื้นฐาน  50 ชั่วโมง

- ประวัติความเป็นมาของโยคะ

- Hatha Yoga 46 ท่า

- Ashtanga Yoga 46 ท่า

- ปราณายามะ และ การฝึกสมาธิ

- ระบบโครงสร้างร่างกาย

- เทคนิคการจัดปรับท่า/เทคนิคการจัดคลาส /การเป็นผู้นำปฏิบัติ

- เทคนิคการสอนโยคะเด็กเบื้องต้น

- หลักการบริหารและจรรยาบรรณต่อวิชาชีพครู

*มีการจัด workshop โดยครู สเปเซียลลิส ทุกเดือน  ฟรีตลอดหลักสูตร

**สามารถกลับมาเรียนทบทวนฟรีได้ตลอดชีพ

หลักสูตรนี้เหมาะกับใคร

หลักสูตรนี้เหมาะกับใคร

-เหมาะกับผู้เรียนที่ไม่มีพื้นฐาน

-เหมาะกับผู้ที่ต้องการพัฒนาการฝึกโยคะ

-เหมาะกับผู้เรียนที่ต้องการสร้างอาชีพด้วยธุรกิจโยคะ 

- เหมะกับผู้ที่ต้องการฝึกโยคะเพื่อความสมดุลของร่างกายและจิตใจ

สิ่งที่คุณจะได้รับ

-เรียนจนครบตามหลักสูตรทางสถาบันของเรามีใบรับรองมาตรฐานความเป็นครูโยคะมืออาชีพ ที่มีหลักสูตรโยคะใกล้เคียงกับอินเดีย ผ่านการเรียนครูผู้สอนที่มีประสบการณ์ และเชียวชาญในรายวิชา และผ่านมาตรฐานที่รับรองโดย สมาคมพัฒนาศิลปาชีพ

-ใบประกาศนียบัตรปรับพื้นฐาน 50 ชั่วโมง

-ใบประกาศนียบัตรที่รับรองโดยสมาคมโยคะนานาชาติ

-ใบประกาศนียบัตรที่รับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการไทย

-ใบประกาศนียบัตรภาษาอังกฤษที่ได้รับการรับรองโดยกระทรวงการต่างประเทศ

รวมวิดีโอเรียนโยคะ ที่น่าสนใจ