เรียนนวดไทยและสปา THAI MASSAGE AND SPA ACADEMY NO.1

หลักสูตรนวดไทยระยะสั้น ฟรี!!

หลักสูตรนี้เปิดสอนที่ : กรุงเทพ, พัทยา

หลักสูตรนี้จะเป็นการเรียนรู้ศาสตร์การนวดไทยแบบมืออาชีพเบื้องต้น ผู้เรียนจะได้เรียนความรู้พื้นฐานที่จำเป็นของการนวดไทย อาทิเช่น ความรู้เบื้องต้นทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ ได้แก่ความรู้เกี่ยวกับกายวิภาคศาสตร์ และสรีรวิทยาของมนุษย์ ทฤษฎีการแพทย์แผนไทย และการนวดไทยตาม แนวเส้นพื้นฐานทั่วร่างกาย เป็นต้น จบหลักสูตรนี้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปผสมผสานหรือต่อยอดการนวดไทยแบบมืออาชีพได้

ระยะเวลา 5 วัน

ลงทะเบียนเรียนฟรี ด่วน! (รับจำนวนจำกัด)

สอบถามข้อมูลหลักสูตรเพิ่มเติม
CALL CENTER : +66(0) 81-375-2200

มุ่งมั่นสืบสาน และพัฒนาภูมิปัญญาไทยให้ก้าวสู่สากลด้วยความภาคภูมิ

จุดเด่นของหลักสูตร

  • เข้าใจทฤษฎีการแพทย์แผนไทย และการนวดไทย
  • เข้าใจความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกายวิภาคศาสตร์ และสรีรวิทยาของมนุษย์
  • เข้าใจพื้นฐานเบื้องต้นในการนวดไทย
  • เน้นการนวดตามเส้นพื้นฐานทั่วร่างกาย ด้วยฝ่ามือ เพื่อลดความเจ็บปวดที่อาจเกิดจากการนวดโดยใช้นิ้ว
  • สามารถนำความรู้เบื้องต้นที่ได้รับไปผสมผสานหรือต่อยอดการนวดไทยแบบมืออาชีพอย่างมีเทคนิค

หลักสูตรนี้เหมาะกับใคร

  • ผู้ที่ต้องการเป็น Therapist มืออาชีพ (ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานการนวดไทยมาก่อน)
  • ผู้ที่สนใจเข้าสู่ธุรกิจนวดไทย

สิ่งที่คุณจะได้รับ

ได้รับใบประกาศนียบัตรรับรองการจบหลักสูตรนวดไทยระยะสั้น จากศูนย์พัฒนาการแพทย์แผนไทยและสปา ฟรี

รวมวิดีโอเรียนนวดไทยและสปา ที่น่าสนใจ