เรียนนวดไทยและสปา THAI MASSAGE AND SPA ACADEMY NO.1

หลักสูตรการนวดพิเศษสำหรับผู้ป่วยความดันโลหิตสูง

หลักสูตรนี้เปิดสอนที่ : กรุงเทพ, พัทยา

โรคความดันโลหิตสูงส่วนใหญ่จะไม่มีอาการ เนื่องจากความดันโลหิตจะเพิ่มอย่างช้าๆทำให้ร่างกายโดยเฉพาะหลอดเลือดปรับตัวไม่ทัน ผู้ป่วยความดันโลหิตส่วนใหญ่จะมาด้วยโรคแทรกซ้อนโดยที่ไม่รู้ว่าเป็นความดันโลหิตสูง ดังนั้นจึงแนะนำให้วัดความดันทุก 2 ปีสำหรับคนที่ความดันโลหิตปกติ

ระยะเวลา สอนไม่จำกัดเวลาเรียน สอนจนกว่าจะเป็น

ราคาหลักสูตร 15,500 บาท

ราคาโปรโมชั่น 12,500 บาท

สอบถามข้อมูลหลักสูตรเพิ่มเติม
CALL CENTER : +66(0) 81-375-2200

มั่นใจในคุณภาพระบบการเรียนการสอน และหลักสูตรคุณภาพ

ประวัติความเป็นมา

   ปัจจุบันประเทศไทยและอีกหลายประเทศทั่วโลกกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ซึ่งในปัจจุบันพบว่าผู้สูงอายุมีโรคประจำตัว และหนึ่งในโรคประจำตัวที่พบได้ในผู้สูงอายุในปัจจุบันคือ โรคความดันโหิตสูง ซึ่งเป้นตัวก่อให้เกิดโรคอื่นๆที่ตามมาพร้อมกับโรคความดันโลหิตสูง เช่น อาการปวดศีรษะ เบาหวาน อัมพฤกษ์ อัมพาต เป็นต้น 

   การดูแลสุขภาพผู้ป่วยความดันโลหิตสูงจึงเป็นอีกหนึ่งวิธีการดูแลบำบัดที่กำลังได้รับความนิยม เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการดูแลผู้ป่วยความดันโลหิตสูงและผู้สนใจการบริการใหม่ๆให้กับกลุ่มลูกค้าได้อย่างเหมาะสม

จุดเด่นของหลักสูตร

•เข้าใจทฤษฎีการแพทย์แผนไทย และการนวดไทย
•เข้าใจความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกายวิภาคศาสตร์ และสรีรวิทยาของมนุษย์
•เข้าใจพื้นฐานเบื้องต้นในการนวดไทย
•เน้นการนวดตามเส้นพื้นฐานทั่วร่างกาย ด้วยฝ่ามือ เพื่อลดความเจ็บปวดที่อาจเกิดจากการนวด โดยใช้นิ้ว พิเศษสำหรับผู้ป่วยความดันโลหิตสุง   •สามารถนำความรู้เบื้องต้นที่ได้รับไปนวดพิเศษสำหรับผู้ป่วยความดันโลหิตสูงได้ แบบมืออาชีพอย่างมีเทคนิค

หลักสูตรนี้เหมาะกับใคร

•ผู้ที่ต้องการเปิดร้านได้จริง ทั้งในและต่างประเทศ                                                                                           
•ผู้ที่ต้องการสมัครงานและต้องการได้รับคัดเลือกทั้งในและต่างประเทศ
•เจ้าของร้านที่ต้องการสร้างศูนย์ดูแลสุขภาพทางเลือก
•เจ้าของร้านที่ต้องการให้บริการทรีทเม้นท์ทางเลือกกับลูกค้า
•เจ้าของร้านที่ต้องการเพิ่มมูลค่า และสร้างความแตกต่างให้กับร้าน                                                               
•ผู้ที่ต้องการศึกษาศาสตร์นี้สำหรับบำบัดดูแลสุขภาพครอบครัวและคนรอบข้าง                                                
•ผู้ที่ต้องการหลักสูตรที่ครบถ้วน                                                                                                                 
•ผู้ที่ต้องการความสำเร็จสูงสุดทั้งภายในและต่างประเทศ                                                                               
•ผู้ที่ต้องการใช้เทคนิคการนวดให้กับคนในครอบครัว                                                                                                     

สิ่งที่คุณจะได้รับ

  1. ชุดเรียน 
  2. ใบประกาศนียบัตร รับรองจาก 4 กระทรวง 1 สมาคม
  3. ทราบถึงหลักการทางกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาระบบในร่างกายของมนุษย์ทั้ง 10 ระบบ 
  4. ทราบถึงประโยชน์ของการนวดต่อระบบต่างๆในร่างกาย
  5. ทราบถึงข้อห้ามข้อควรระวังในการนวดไทยและทราบถึงคำแนะนำหลังการนวดไทย
  6. ทราบถึงขั้นตอนการซักประวัติการตรวจร่างกายสำหรับการนวดผู้ป่วยความดันโลหิตสูง

รวมวิดีโอเรียนนวดไทยและสปา ที่น่าสนใจ