เรียนนวดไทยและสปา THAI MASSAGE AND SPA ACADEMY NO.1

หลักสูตรการนวดพิเศษสำหรับเสริมสร้างสมรรถภาพทางเพศและผู้มีบุตรยาก

หลักสูตรนี้เปิดสอนที่ : กรุงเทพ, พัทยา

หลักสูตรการนวดพิเศษสำหรับเสริมสร้างสมรรถภาพทางเพศและผู้มีบุตรยาก เป็นหลักสูตรที่ใช้การนวดโดยไม่ต้องพึ่งอุปกรณ์หรือเทคโนโลยีที่มีต้นทุนราคาสูง เราจะสอนให้คุณได้รู้ถึงเทคนิคการนวดพิเศษสำหรับเสริมสร้างสมรรถภาพทางเพศและผุ้มีบุตรยากจากผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ด้านสุขภาพและความงาม และมีประสบการณ์ด้านการนวดหน้ามาอย่างยาวนาน ทำให้คุณเรียนรู้และเข้าใจได้อย่างง่ายๆ แต่สามารถนำไปปฏิบัติจริงได้อย่างมืออาชีพ

ระยะเวลา สอนไม่จำกัดเวลาเรียน สอนจนกว่าจะเป็น

ราคาหลักสูตร 15,500 บาท

ราคาโปรโมชั่น 12,500 บาท

สอบถามข้อมูลหลักสูตรเพิ่มเติม
CALL CENTER : +66(0) 81-375-2200

เรียนเสริมสร้างสมรรถภาพทางเพศและผุ้มีบุตรยาก,เรียนนวด,สอนนวด

ประวัติความเป็นมา

     ในปัจจุบันพบว่าผู้ปู่วยที่มีปัญหาที่เกิดจากโรคทางระบบสืบพันธุ์มีสถิติที่เพิ่มสูงขึ้น สาเหตุหลัก ๆ อาจเกิดมาจากพฤติกรรมการบริโภคหรือการได้ร้บสารพิษที่ปนเปื่อนในสิ่งแวดล้อมรอบ ๆ ตัวความเครียด ความวิตกกังวล ภาวะซึมเศร้า การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มากเกินไป ยาบางอย่างเช่นยารักษาภาวะซึมเศร้า ยานอนหลับ เมื่อมีการสะสมหรือมีการกระทบต่อร่างกายเป็นระยะเวลานานก็ย่อมทำให้เกิดโรคต่าง ๆ เมื่อเกิดโรค มนุษย์จำเป็นต้องบำบัดหรือบรรเทาโรคนั้น ๆ ให้หายหรือทุเลาลง ในการบำบัดนอกจากการบำบัดทางแผนปัจจุบัน แล้วพบว่าในปัจจุบันการนวดเข้ามามีบทบาทในการบำบัดหรือบรรเทากลุ่มโรคเหล่านี้ได้เป็นอย่างดีทำให้ศาสตร์ด้านการนวดไม่ว่า จะเป็นการนวดแบบราชสำนัก หรือการนวดแบบเชลยศักดิ์ได้รับความนิยมมากยิ่งขึ้น จากลุ่มผู้ที่เป็นโรคเหล่านี้สิ่งสำคัญที่ทำให้เกิดความยอมรับและเป็นการสืบทอดภูมิปัญญาไปสู่รุ่นต่อ ๆ ไปผเู้รียนต้องรู้หลักการในการรักษาเป็นอย่างดีเพื่อให้เกิดประสิทธิผลในการรักษา เพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญที่ควรรู้ คือต้องรู้ถึงสาเหตุของโรคอาการของโรคการตรวจร่างกายทั่วไปและการตรวจร่างกายเฉพาะโรค สิ่งต่าง ๆ เหล่าจะทำให้ผู้ที่ทำการรักษาสามารถวินิฉัยโรคได้อย่างแม่นยำ และสามารถนำไปสู่การวางแผนการรักษาที่มีประสิทธิภาพ 

จุดเด่นของหลักสูตร

1. การนวดไทยเพื่อบำบัดกลุ่มอาการโรคทางระบบสืบพันธ์ชายซึ่งกลุ่มอาการโรคที่จัดอยู่ในกลุ่มดังกล่าว ได้แก่โรคเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ ในการรักษาสามารถใช้การนวดแบบราชสำนักหรือ เฉลยศักดิ์ในการรักษาได้โดยมีหลักการสำคัญก่อนไปสู่การรักษาคือ การค้นหาสาเหตุของโรค การซักประวัติ ทั้งประวัติส่วนตัวเเละประวัติโรค การตรวจร่างกายพื้นฐาน การตรวจร่างกายเฉพาะที่หลักสำคัญต่าง ๆ เหล่านี้จะนำไปสู่การวินิจฉัยโรคได้อย่างถูกต้องและนำไปสู่การรักษาที่มีประสิทธิภาพ

2. การนวดไทยเพื่อบำบัดกลุ่มอาการโรคทางระบบสืบพันธุ์หญิงซึ่งกลุ่มอาการโรคที่จัดอยู่ในกลุ่มดังกล่าวได้แก่มดลูกเคลื่อน ปวดประจำเดือน ดานเลือด พรายเลือด-พรายย้ำ ในการรักษาสามารถใช้การนวดแบบราชสำนักหรือเฉลยศักดิ์ในการรักษาได้โดยมีหลักการสำคัญก่อนไปสู่การรักษาคือการค้นหาสาเหตุของโรคการทั้งประวัติส่วนตัวเเละประวัติโรค การตรวจร่างกายพื้นฐานการตรวจร่างกายเฉพาะที่ หลักสำคัญต่างๆเหล่านี้จะนำไปสู่การวินิจฉัยโรคได้อย่างถูกต้องและนำไปสู่การรักษาที่มีประสิทธิภาพ

หลักสูตรนี้เหมาะกับใคร

1.ผู้ที่จะเปิดร้าน หรือสมัครงาน เพราะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการสร้างรายได้เพิ่มของทางร้านอีกด้วย

2.บุคคลทั่วไปที่อยากมีความรู้ในการนวดพิเศษสำหรับเสริมสร้างสมรรถภาพทางเพศและผุ้มีบุตรยาก                                              

3.ผู้ที่ต้องการสมัครงานและต้องการได้รับคัดเลือกทั้งในและต่างประเทศ

4.เจ้าของร้านที่ต้องการสร้างศูนย์ดูแลสุขภาพทางเลือก

5.เจ้าของร้านที่ต้องการให้บริการทรีทเม้นท์ทางเลือกกับลูกค้า

6.เจ้าของร้านที่ต้องการเพิ่มมูลค่า และสร้างความแตกต่างให้กับร้าน                                                               

7.ผู้ที่ต้องการศึกษาศาสตร์นี้สำหรับบำบัดดูแลสุขภาพครอบครัวและคนรอบข้าง                                                

8.ผู้ที่ต้องการหลักสูตรที่ครบถ้วน                                                                                                                   

9.ผู้ที่ต้องการความสำเร็จสูงสุดทั้งภายในและต่างประเทศ                                                                               

10.ผู้ที่ต้องการใช้เทคนิคการนวดให้กับคนในครอบครัว

สิ่งที่คุณจะได้รับ

1. อธิบายหลักการสำคัญของการนวดแบบราชสำนักเพื่อบำบัดกลุ่มอาการโรคทางระบบสืบพันธุ์ชายได้

2. อธิบายหลักการส าคัญของการนวดแบบราชสำนักเพื่อบำบัดกลุ่มอาการโรคทางระบบสืบพันธุ์หญิงได้

3.ชุดเรียน 

4.ใบประกาศนียบัตร

5.ทราบถึงหลักการทางกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาระบบในร่างกายของมนุษย์ทั้ง 10 ระบบ 

6.ทราบถึงประโยชน์ของการนวดต่อระบบต่างๆในร่างกาย

7.ทราบถึงข้อห้ามข้อควรระวังในการนวดและทราบถึงคำแนะนำหลังการนวด

8.ทราบถึงโครงสร้างของเส้นประธานสิบ ทางเดินของเส้นประธานสิบและโรคที่อาจเกิดขึ้นจากเส้นประธานสิบ

9.ทราบถึงประวัติบรมครูปู่ชีวกโกมารภัจจ์ประวัติการแพทย์แผนไทยตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัยถึงปัจจุบัน 

10.ทราบถึงองค์ความรู้ ประเภทของธุรกิจสปาบริการหลักและบริการเสริมในสปา

11.ทราบถึงขั้นตอนการซักประวัติการตรวจร่างกายสำหรับการนวด

รวมวิดีโอเรียนนวดไทยและสปา ที่น่าสนใจ