เรียนนวดไทยและสปา THAI MASSAGE AND SPA ACADEMY NO.1

หลักสูตรการดูแลหญิงหลังคลอดพื้นฐาน

หลักสูตรนี้เปิดสอนที่ : กรุงเทพ

การดูแลสุขภาพมารดาหลังคลอดมีมาแต่โบราณ มีกรรมวิธีต่างๆที่เหมือนหรือแตกต่างกันไป ขึ้นกับลักษณะสภาพของสังคม ประเพณี วัฒนธรรม และความเหมาะสมกับฐานะของแต่ละบุคคล การดูแลสุขภาพหญิงหลังคลอดนั้นไม่ได้มีเพียงแต่ในไทยเท่านั้น ในชนชาติอื่นๆก็มีการดูแลมารดาหลังคลอดเช่นกันและมีการเปลี่ยนแปลงวิธีการไปตามยุคสมัย

ระยะเวลา สอนไม่จำกัดเวลาเรียน สอนจนกว่าจะเป็น

ราคาหลักสูตร 9,500 บาท

ราคาโปรโมชั่น 6,500 บาท

สอบถามข้อมูลหลักสูตรเพิ่มเติม
CALL CENTER : +66(0) 81-375-2200

มุ่งมั่นสืบสาน และพัฒนาภูมิปัญญาไทยให้ก้าวสู่สากลด้วยความภาคภูมิ

ประวัติความเป็นมา

    การดูแลสุขภาพมารดาหลังคลอดมีมาแต่โบราณ มีกรรมวิธีต่างๆที่เหมือนหรือแตกต่างกันไป ขึ้นกับลักษณะสภาพของสังคม ประเพณี วัฒนธรรม และความเหมาะสมกับฐานะของแต่ละบุคคล การดูแลสุขภาพหญิงหลังคลอดนั้นไม่ได้มีเพียงแต่ในไทยเท่านั้น ในชนชาติอื่นๆก็มีการดูแลมารดาหลังคลอดเช่นกันและมีการเปลี่ยนแปลงวิธีการไปตามยุคสมัย

ในการดูแลมารดาหลังคลอดนั้น แต่เดิมในสมัยก่อนหญิงหลังคลอดทุกคนต้องมีการอยู่ไฟหลังคลอด โดยเชื่อว่าการอยู่ไฟหลังคลอดจะทำให้หญิงผู้นั้นมีสุขภาพที่แข็งแรง รวมทั้งทารกก็จะแข็งแรงด้วย พอมาในยุคสมัยหนึ่งการอยู่ไฟหลังคลอดก็ไม่ค่อยได้รับความนิยมเนื่องมาจากมีการแพทย์สมัยใหม่เกิดขึ้น ประกอบกับความกลัวอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับหญิงหลังคลอดจึงทำให้ไม่ค่อยนิยมทำกัน แต่ยังคงมีการอยู่ไฟกันในหมู่ชาวบ้านตามชนบทเท่านั้น ส่วนผู้ที่ไปคลอดที่โรงพยาบาลก็จะถูกห้ามไม่ให้อยู่ไฟหลังคลอด ไม่ให้กินยาดองหลังคลอดเพราะกลัวปัญหาที่ตามมาอาทิการตกเลือดหลังคลอด แผลฝีเย็บหรือมดลูกอักเสบติดเชื้อ และยังกลัวว่าเมื่อกินยาดองหลังคลอดแล้วจะมีผลต่อเด็กในด้านต่างๆ

ประโยชน์ของการดูแลมารดาหลังคลอด

 1. ช่วยขับน้ำคาวปลาและทำให้น้ำคาวปลาไหลสะดวก
 2. ช่วยให้มดลูกเข้าอู่ (หดรัดตัว) เร็วขึ้น
 3. ช่วยให้แผลฝีเย็บแห้งเร็ว
 4. ลดอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อและลดอาการบวม
 5. ช่วยให้หน้าท้องยุบและลดสัดส่วนได้ดีขึ้น
 6. ช่วยกระตุ้นให้ร่างการขับของเสียออกมา
 7. ทำให้ผิวพรรณสะอาดมีน้ำมีนวล
 8. กระตุ้นการไหลเวียนในระบบต่างๆให้ดีขึ้น
 9. ลดอาการเต้านมอักเสบกระตุ้นการไหลของน้ำนม

จุดเด่นของหลักสูตร

 • เข้าใจกายวิภาค และสรีรศาสตร์ที่ส่งผลต่อการนวด และความรู้สึกหลังการนวดที่เกิดขึ้น
 • เข้าใจขั้นตอนและวิธีการดูแลสุขภาพหญิงหลังคลอดได้อย่างถูกต้อง
 • ทราบถึงเทคนิคและวิธีการในการดูแลสุขภาพมารดาหลังคลอดได้อย่างเหมาะสม
 • มั่นใจจากหลักสูตรที่มีประสิทธิผลจากการสอน เพราะเราได้รับการรับรองหลักสูตรจากกระทรวงศึกษาธิการ
 • มั่นใจได้ว่า คุณจะเป็นผู้ที่ให้บริการที่มีมาตรฐานเพราะเราได้รับการรับรองจากกระทรวงสาธารณสุข
 • มั่นใจได้ว่า คุณยังสามารถไปยื่นขอตราประทับได้ที่กระทรวงต่างประเทศ เพื่อใช้ประกอบพิจารณาขอวีซ่าได้อีกด้วย
 • และที่สำคัญที่สุด มั่นใจได้ว่า คุณจะเป็นที่หนึ่งเพราะเราเป็นเพียงสถาบันเดียวในประเทศไทยที่ได้รับการรับรองจากศูนย์พัฒนาการแพทย์แผนไทยและสปา สมาคมพัฒนาศิลปาชีพ

หลักสูตรนี้เหมาะกับใคร

 • เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการหารายได้เสริมโดยการทำการดูแลหลังคลอด
 • เหมาะสำหรับผู้ที่จะเปิดร้านสปาเพื่อสุขภาพทั้งในและต่างประเทศ
 • เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการทำการดูแลหลังคลอดเองภายในครอบครัว

สิ่งที่คุณจะได้รับ

 1. จบแล้วได้รับใบประกาศรับรองหลักสูตร โดยกระทรวงสาธารณสุขจากสมาคมการแพทย์แผนไทย
 2. ชุดเรียน เสื้อ และกางเกง
 3. คู่มือที่ใช้ในการเรียน
 4. มั่นใจจากหลักสูตรที่มีประสิทธิผลจากการสอน และคุณจะเป็นผู้ที่สามารถถ่ายทอดความรู้ต่างๆได้อย่างมีมาตรฐานเพราะเราได้รับการรับรองหลักสูตรจากกระทรวงศึกษาธิการ
 5. มั่นใจได้ว่า คุณจะเป็นผู้ที่ให้บริการที่มีมาตรฐานเพราะเราได้รับการรับรองจากกระทรวงสาธารณสุข
 6. มั่นใจได้ว่า คุณยังสามารถไปขอตราประทับที่กระทรวงต่างประเทศ เพื่อใช้ยื่นประกอบพิจารณาขอวีซ่าได้อีกด้วย
 7. และที่สำคัญที่สุด มั่นใจได้ว่า คุณจะเป็นที่หนึ่งเพราะเราเป็นเพียงสถาบันเดียวในประเทศไทยที่ได้รับการรับรองจากศูนย์พัฒนาการแพทย์แผนไทยและสปา สมาคมพัฒนาศิลปาชีพ

รวมวิดีโอเรียนนวดไทยและสปา ที่น่าสนใจ