เรียนนวดไทยและสปา THAI MASSAGE AND SPA ACADEMY NO.1

หลักสูตรการดูแลสุขภาพหญิงหลังคลอดมืออาชีพ

หลักสูตรนี้เปิดสอนที่ : กรุงเทพ

"หลักสูตรการดูแลสุขภาพหญิงหลังคลอดมืออาชีพ
เป็นหลักสูตรที่ศึกษาถึงกระบวนการและขั้นตอนการดูแลสุขภาพหญิงหลังคลอด
ด้วยวิธีการทางการแพทย์แผนไทย"

ระยะเวลา สอนไม่จำกัดเวลาเรียน สอนจนกว่าจะเป็น

ราคาหลักสูตร 12,500 บาท

ราคาโปรโมชั่น 8,500 บาท

สอบถามข้อมูลหลักสูตรเพิ่มเติม
CALL CENTER : +66(0) 81-375-2200

สอนไม่จำกัดเวลาเรียน สอนจนกว่าจะเป็น

ประวัติความเป็นมา

     การดูแลสุขภาพมารดาหลังคลอดมีมาแต่โบราณ มีกรรมวิธีต่างๆที่เหมือนหรือแตกต่างกันไป ขึ้นกับลักษณะสภาพของสังคม ประเพณี วัฒนธรรม และความเหมาะสมกับฐานะของแต่ละบุคคล การดูแลสุขภาพหญิงหลังคลอดนั้นไม่ได้มีเพียงแต่ในไทยเท่านั้น ในชนชาติอื่นๆก็มีการดูแลมารดาหลังคลอดเช่นกันและมีการเปลี่ยนแปลงวิธีการไปตามยุคสมัย
ในการดูแลมารดาหลังคลอดนั้น แต่เดิมในสมัยก่อนหญิงหลังคลอดทุกคนต้องมีการอยู่ไฟหลังคลอด โดยเชื่อว่าการอยู่ไฟหลังคลอดจะทำให้หญิงผู้นั้นมีสุขภาพที่แข็งแรง รวมทั้งทารกก็จะแข็งแรงด้วย พอมาในยุคสมัยหนึ่งการอยู่ไฟหลังคลอดก็ไม่ค่อยได้รับความนิยมเนื่องมาจากมีการแพทย์สมัยใหม่เกิดขึ้น ประกอบกับความกลัวอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับหญิงหลังคลอดจึงทำให้ไม่ค่อยนิยมทำกัน แต่ยังคงมีการอยู่ไฟกันในหมู่ชาวบ้านตามชนบทเท่านั้น ส่วนผู้ที่ไปคลอดที่โรงพยาบาลก็จะถูกห้ามไม่ให้อยู่ไฟหลังคลอด ไม่ให้กินยาดองหลังคลอดเพราะกลัวปัญหาที่ตามมาอาทิการตกเลือดหลังคลอด แผลฝีเย็บหรือมดลูกอักเสบติดเชื้อ และยังกลัวว่าเมื่อกินยาดองหลังคลอดแล้วจะมีผลต่อเด็กในด้านต่างๆ
ประโยชน์ของการดูแลมารดาหลังคลอด
 • ช่วยขับน้ำคาวปลาและทำให้น้ำคาวปลาไหลสะดวก
 • ช่วยให้มดลูกเข้าอู่ (หดรัดตัว) เร็วขึ้น
 • ช่วยให้แผลฝีเย็บแห้งเร็ว
 • ลดอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อและลดอาการบวม
 • ช่วยให้หน้าท้องยุบและลดสัดส่วนได้ดีขึ้น
 • ช่วยกระตุ้นให้ร่างการขับของเสียออกมา
 • ทำให้ผิวพรรณสะอาดมีน้ำมีนวล
 • กระตุ้นการไหลเวียนในระบบต่างๆให้ดีขึ้น
 • ลดอาการเต้านมอักเสบกระตุ้นการไหลของน้ำนม

จุดเด่นของหลักสูตร

 • เข้าใจกายวิภาค และสรีรศาสตร์ที่ส่งผลต่อการนวด และความรู้สึกหลังการนวดที่เกิดขึ้น
 • เข้าใจขั้นตอนและวิธีการดูแลสุขภาพหญิงหลังคลอดได้อย่างถูกต้อง
 • ทราบถึงเทคนิคและวิธีการในการดูแลสุขภาพมารดาหลังคลอดได้อย่างเหมาะสม
 • มั่นใจจากหลักสูตรที่มีประสิทธิผลจากการสอน เพราะเราได้รับการรับรองหลักสูตรจากกระทรวงศึกษาธิการ
 • มั่นใจได้ว่า คุณจะเป็นผู้ที่ให้บริการที่มีมาตรฐานเพราะเราได้รับการรับรองจากกระทรวงสาธารณสุข
 • มั่นใจได้ว่า คุณยังสามารถไปยื่นขอตราประทับได้ที่กระทรวงต่างประเทศ เพื่อใช้ประกอบพิจารณาขอวีซ่าได้อีกด้วย

และที่สำคัญที่สุด มั่นใจได้ว่า คุณจะเป็นที่หนึ่งเพราะเราเป็นเพียงสถาบันเดียวในประเทศไทยที่ได้รับการรับรองจากศูนย์พัฒนาการแพทย์แผนไทยและสปา สมาคมพัฒนาศิลปาชีพ

หลักสูตรนี้เหมาะกับใคร

 • เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการหารายได้เสริมโดยการทำการดูแลหลังคลอด
 • เหมาะสำหรับผู้ที่จะเปิดร้านสปาเพื่อสุขภาพทั้งในและต่างประเทศ
 • เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการทำการดูแลหลังคลอดเองภายในครอบครัว

สิ่งที่คุณจะได้รับ

1. จบแล้วได้รับใบประกาศรับรองหลักสูตร โดยกระทรวงสาธารณสุขจากสมาคมการแพทย์แผนไทย      

2. ชุดเรียน เสื้อ และกางเกง

3. คู่มือที่ใช้ในการเรียน

4. มั่นใจจากหลักสูตรที่มีประสิทธิผลจากการสอน และคุณจะเป็นผู้ที่สามารถถ่ายทอดความรู้ต่างๆได้อย่างมีมาตรฐานเพราะเราได้รับการรับรองหลักสูตรจากกระทรวงศึกษาธิการ

5. มั่นใจได้ว่า คุณจะเป็นผู้ที่ให้บริการที่มีมาตรฐานเพราะเราได้รับการรับรองจากกระทรวงสาธารณสุข

6. มั่นใจได้ว่า คุณยังสามารถไปขอตราประทับที่กระทรวงต่างประเทศ เพื่อใช้ยื่นประกอบพิจารณาขอวีซ่าได้อีกด้วย

และที่สำคัญที่สุด มั่นใจได้ว่า คุณจะเป็นที่หนึ่งเพราะเราเป็นเพียงสถาบันเดียวในประเทศไทยที่ได้รับการรับรองจากศูนย์พัฒนาการแพทย์แผนไทยและสปา สมาคมพัฒนาศิลปาชีพ

รวมวิดีโอเรียนนวดไทยและสปา ที่น่าสนใจ