เรียนนวดไทยและสปา THAI MASSAGE AND SPA ACADEMY NO.1

หลักสูตรวิทยากรครูนวดไทยและสปา

หลักสูตรนี้เปิดสอนที่ : กรุงเทพ, พัทยา

หลักสูตรวิทยากรครูนวดไทย เป็นคอร์สที่เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเป็นมืออาชีพในการนวดไทย มีความรู้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในเรื่องของการนวดไทย

ระยะเวลา สอนไม่จำกัดเวลาเรียน สอนจนกว่าจะเป็น

ราคาหลักสูตร 127,000 บาท

ราคาโปรโมชั่น 45,900 บาท

สอบถามข้อมูลหลักสูตรเพิ่มเติม
CALL CENTER : +66(0) 81-375-2200

สอนด้วยนโยบายรับประกันการสอน สอนไม่จำกัดชั่วโมงเรียน สอนจนกว่าจะเป็น

ประวัติความเป็นมา

หลักสูตรวิทยากรครูนวดไทย เป็นคอร์สที่เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเป็นมืออาชีพในการนวดไทย มีความรู้ความเข้าในอย่างลึกซึ้งในเรื่องของการนวดไทยสามารถถ่ายทอดและอธิบายรายละเอียดหลักสูตรทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติขององค์ความรู้ด้านการนวดไทยด้วยเหตุและผลได้อย่างชัดเจนแบบมืออาชีพ เพื่อใช้ในการสร้างและพัฒนาบุคลากรในการอบรมบุคลากรให้มีความชำนาญเฉพาะด้าน 

จุดเด่นของหลักสูตร

 • สามารถถ่ายทอดและอธิบายรายละเอียดหลักสูตรทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติขององค์ความรู้ด้านการนวดไทยด้วยเหตุและผล ได้อย่างชัดเจนแบบมืออาชีพ
 • ฝึกสอนนักเรียนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 
 • เข้าใจและสามารถถ่ายทอดอธิบายหลักกายวิภาคและสรีรศาสตร์ของร่างกายมนุษย์ที่ส่งผลต่อการนวด – และความรู้สึกหลังการนวดที่เกิดขึ้นได้อย่างชัดเจนแบบมืออาชีพ
 • เข้าใจถึงปัจจัยที่มีผลกับความสำเร็จในอาชีพและในธุรกิจ
 • เข้าใจถึงเทคนิคการถ่ายทอดที่ดีอย่างมืออาชีพ
 • เข้าใจและสามารถสร้างและปรับเปลี่ยนบุคลิกภาพที่ดีและน่าเชื่อถือสำหรับวิทยากรหรือครูผู้สอนที่ดี มีองค์ประกอบของการเป็นครูที่ดี
 • เข้าใจถึงกฏหมายในธุรกิจนวดไทยและสปา

หลักสูตรนี้เหมาะกับใคร

 • ผู้ที่ต้องการพัฒนาบุคลากร นำความรู้ใหม่ๆมาใช้ในการพัฒนาบุคลากร
 • ผู้ที่ต้องการอบรมบุคลากรให้มีความชำนาญเฉพาะด้าน
 • ผู้ที่ต้องการสมัครงานเป็น Therapist Trainer ต้องการได้รับคัดเลือก ทั้งในและต่างประเทศ
 • ผู้ที่ต้องการเปิดร้านและใช้อบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรในร้าน ทั้งในและต่างประเทศ
 • เจ้าของร้านที่ต้องการสร้างศูนย์ดูแลสุขภาพทางเลือก
 • ผู้ที่ต้องการความสำเร็จสูงสุด ทั้งภายในและต่างประเทศ

สิ่งที่คุณจะได้รับ

1. ตำราที่ใช้ในการสอน

2. ชุดเรียน 

3. ใบประกาศนียบัตรวิทยากรเทคนิคการครูนวดไทย 

รวมวิดีโอเรียนนวดไทยและสปา ที่น่าสนใจ