เรียนนวดไทยและสปา THAI MASSAGE AND SPA ACADEMY NO.1

หลักสูตรการนวดหินร้อน

หลักสูตรนี้เปิดสอนที่ : กรุงเทพ

เป็นหลักสูตรการนวดโดยการประยุกต์ใช้น้ำมันเข้ามาเสริมหรือบำบัดในการนวดควบคู่กับหิน โดยใช้ความร้อนของหินมานวดทำให้ผ่อนคลายกล้ามเนื้อ หินที่ใช้ต้องเป็นหินที่มาจากภูเขาไฟ ที่มีการสะสมของแร่ธาตุสูง นอกจากนั้นยังมีการใช้หินสี หินจักระมาใช้ในการปรับสมดุลของร่างกาย ซึ่งการนวดหินร้อนเป็นการนวดที่ผ่อนคลายเพราะน้ำหนักที่ลงสัมผัสจะสม่ำเสมอ หนักแน่นและเท่ากัน

ระยะเวลา สอนไม่จำกัดเวลาเรียน สอนจนกว่าจะเป็น

ราคาหลักสูตร 15,500 บาท

ราคาโปรโมชั่น 12,500 บาท

สอบถามข้อมูลหลักสูตรเพิ่มเติม
CALL CENTER : +66(0) 81-375-2200

จบแล้วได้รับใบประกาศรับรองหลักสูตรโดยกระทรวงสาธารณะสุข จากสมาคมแพทย์แผนไทย

ประวัติความเป็นมา

การนวดควบคู่กับหินโดยใช้ความร้อนและพลังที่ออกมาจากจากหินเพื่อสร้างความผ่อนคลายและคืนความสมดุลให้กับร่างกาย หินที่ใช้ต้องเป็นหินมาจากภูเขาไฟเพราะมีการสะสมของแร่ธาตุสูง การนวดหินร้อนเป็นการนวดที่ลดการตึงตัวของกล้ามเนื้อได้ดี เหมาะสำหรับการนำไปนวดบำบัดให้ผ่อนคลายแก่นักกีฬา เช่น นักกอล์ฟ, นักกีฬาเทนนิส  และการนวดนี้ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากทั้งในไทยและต่างประเทศ อีกทั้งยังให้ผลตอบแทนจากการให้บริการสูงมากกว่าการนวดประเภทอื่น 

จุดเด่นของหลักสูตร

 • รู้และเข้าใจประเภทและรูปแบบของหินที่ใช้ในการบำบัด
 • รู้และเข้าใจกลไกการถ่ายเทพลังของหินเข้าสู่ร่างกาย
 • รู้และเข้าใจตำแหน่งของจุดพลังงานที่ขับเคลื่อนอยู่ภายในร่างกาย
 • รู้และเข้าใจการบำบัดโดยการใช้หินด้วยความร้อนและความเย็นร่วมกับการนวด
 • รู้และเข้าใจปนะยุกต์ใชการบูรณาการการบำบัดให้กับผู้ถูกบำบัดให้กับผู้ถูกบำบัดได้อย่างเกิดผลอย่างสูงสุด

หลักสูตรนี้เหมาะกับใคร

 • เหมาะกับผู้ที่ต้องการเปิดร้านได้จริง ทั้งในและต่างประเทศ
 • เหมาะกับผู้ที่สมัครงาน และต้องการได้รับคัดเลือก ทั้งในและต่างประเทศ
 • เหมาะกับเจ้าของร้านที่ต้องการเพิ่มกำไรจากการสร้างทางเลือกให้ลูกค้า
 • เหมาะกับเจ้าของร้านที่ต้องการความครบถ้วนให้เป็นทรีทเม้นท์ทางเลือกของลูกค้า
 • เหมาะกับผู้ที่ต้องการศึกษาศาสตร์นี้สำหรับบำบัดดูแลสุขภาพครอบครัวและคนรอบข้าง
 • เหมาะกับผู้ที่ต้องการหลักสูตรที่ครบถ้วน
 • เหมาะกับผู้ที่ต้องการความสำเร็จสูงสุดทั้งในและต่างประเทศ

สิ่งที่คุณจะได้รับ

 • เหมาะกับผู้ที่ต้องการเปิดร้านได้จริง ทั้งในและต่างประเทศ
 • เหมาะกับผู้ที่สมัครงาน และต้องการได้รับคัดเลือก ทั้งในและต่างประเทศ
 • เหมาะกับเจ้าของร้านที่ต้องการเพิ่มกำไรจากการสร้างทางเลือกให้ลูกค้า
 • เหมาะกับเจ้าของร้านที่ต้องการความครบถ้วนให้เป็นทรีทเม้นท์ทางเลือกของลูกค้า
 • เหมาะกับผู้ที่ต้องการศึกษาศาสตร์นี้สำหรับบำบัดดูแลสุขภาพครอบครัวและคนรอบข้าง
 • เหมาะกับผู้ที่ต้องการหลักสูตรที่ครบถ้วน
 • เหมาะกับผู้ที่ต้องการความสำเร็จสูงสุดทั้งในและต่างประเทศ

รวมวิดีโอเรียนนวดไทยและสปา ที่น่าสนใจ