เรียนนวดไทยและสปา THAI MASSAGE AND SPA ACADEMY NO.1

ขึ้นทะเบียน สบส กระทรวงสาธารณสุข 16999

หลักสูตรนี้เปิดสอนที่ : กรุงเทพ, พัทยา

ราคาหลักสูตร 19,500 บาท

ราคาโปรโมชั่น 16,999 บาท

สอบถามข้อมูลหลักสูตรเพิ่มเติม
CALL CENTER : +66(0) 81-375-2200

หลักสูตรรับรองโดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.)

รวมวิดีโอเรียนนวดไทยและสปา ที่น่าสนใจ