เรียนนวดไทยและสปา THAI MASSAGE AND SPA ACADEMY NO.1

ลงทะเบียนพิธีปัจฉิมนิเทศ 5,500 บาท

หลักสูตรนี้เปิดสอนที่ : กรุงเทพ

ลงทะเบียนพิธีปัจฉิมนิเทศ วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
(สามารถเข้าร่วมพิธีครอบครู และเข้าร่วมงานกาล่าดินเนอร์)

ราคาหลักสูตร 6,500 บาท

ราคาโปรโมชั่น 5,500 บาท

สอบถามข้อมูลหลักสูตรเพิ่มเติม
CALL CENTER : +66(0) 81-375-2200

รวมวิดีโอเรียนนวดไทยและสปา ที่น่าสนใจ