เรียนนวดไทยและสปา THAI MASSAGE AND SPA ACADEMY NO.1

หลักสูตรนวดไทยมืออาชีพ 8 หลักสูตร ราคาประหยัด

หลักสูตรนี้เปิดสอนที่ : กรุงเทพ

8 หลักสูตรสู่มืออาชีพด้านการนวดไทยและสปา รับประกันการสอนโดยทีมอาจารย์คุณภาพ มาตราฐานการสอนอันดับ 1

-> ทีมครูอาจารย์ที่เชี่ยวชาญด้านการนวดไทยและสปา
-> สอนแบบเข้าใจง่ายจบไปได้อย่างมืออาชีพ

ราคาหลักสูตร 35,500 บาท

ราคาโปรโมชั่น 25,550 บาท

สอบถามข้อมูลหลักสูตรเพิ่มเติม
CALL CENTER : +66(0) 81-375-2200

รวมวิดีโอเรียนนวดไทยและสปา ที่น่าสนใจ