เรียนนวดไทยและสปา THAI MASSAGE AND SPA ACADEMY NO.1

หลักสูตรออนไลน์ นวดหัตถศาสตร์บำบัด (นักเรียนเก่า)

หลักสูตรนี้เปิดสอนที่ : กรุงเทพ

นวดหัตถบำบัดเป็นการนวดได้รับความนิยมในปัจจุบัน ซึ่งการนวดในลักษณะนี้จะมีรูปแบบของการนวดรักษาที่อาศัยพื้นฐานและแนวเส้นในการนวดเข้ามา มีแบบแผนของการรักษาที่ชัดเจนตามแต่ละโรคนั้น ผู้นวดจึงจำเป็นต้องมีความรู้ทั้งเรื่องที่เกี่ยวกับกายวิภาคศาสตร์ สรีรวิทยา และลักษณะอาการของโรคนั้นๆ เป็นต้น

ระยะเวลา สอนไม่จำกัดเวลาเรียน สอนจนกว่าจะเป็น

ราคาหลักสูตร 15,500 บาท

ราคาโปรโมชั่น 7,000 บาท

สอบถามข้อมูลหลักสูตรเพิ่มเติม
CALL CENTER : +66(0) 81-375-2200

สอนด้วยนโยบายรับประกันการสอน สอนไม่จำกัดชั่วโมงเรียน สอนจนกว่าจะเป็น

ประวัติความเป็นมา

การนวดหัตถศาสตร์บำบัดจัดเป็นการนวดประเภทหนึ่งที่กำลังได้รับความนิยมในสมัยนี้ ด้วยศาสตร์ของการบำบัด ฟื้นฟูร่างกาย ที่ไม่ต้องพึ่งยาหรือสารเคมีสังเคาะห์ต่างๆที่เป็นอันตรายต่อมนุษย์เพื่อใช้ในการบำบัดหรือบรรเทาอาการปวดต่อร่างกาย 

การนวดหัตถศาสตร์เป็นการนวดเพื่อรักษาและบรรเทาอาการต่างๆ เช่น อาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ ข้อแพลง ปวดข้อ ปวดเข่า ปวดศีรษะ ปวดหลัง ปวดไหล่ เคล็ดขัดยอกหลัง เข่า ขา คลายความเครียด นอนไม่หลับ แขนขาขยับไม่สะดวก มีอาการขัดเสียว นวดกล้ามเนื้อเพื่อป้องกันอาการแทรกซ้อนในคนป่วยอัมพฤกษ์ และอัมพาต เป็นต้น

จุดเด่นของหลักสูตร

 • เข้าใจกายวิภาค สรีรศาสตร์ แนวเส้น กับการนวดหัตถบำบัด
 • เข้าใจกลไกการเกิดโรคของร่างกาย และผลจากการนวดหัตถบำบัด
 • สามารถวินิจฉัยโรคได้อย่างถูกต้อง
 • สามารถเลือกรูปแบบการนวด และเลือกน้ำหนักที่ใช้ในการนวดได้อย่างถูกต้อง
 • การให้คำแนะนำและการดุแลหลังการนวด
 • เข้าใจทฤษฎีการแพทย์แผนไทย และการนวดไทย
 • เข้าใจความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกายวิภาคศาสตร์ และสรีรวิทยาของมนุษย์
 • เน้นการนวดตามเส้นพื้นฐานทั่วร่างกาย ด้วยฝ่ามือ เพื่อลดความเจ็บปวดที่อาจเกิดจากการนวดโดยใช้นิ้ว
 • สามารถนำความรู้เบื้องต้นที่ได้รับไปผสมผสานหรือต่อยอดการนวดไทยแบบมืออาชีพอย่างมีเทคนิค
 • ทราบถึงหลักการทางกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาระบบในร่างกายของมนุษย์ทั้ง 10 ระบบ 
 • ทราบถึงประโยชน์ของการนวดต่อระบบต่างๆในร่างกาย
 • ทราบถึงข้อห้ามข้อควรระวังในการนวดไทยและทราบถึงคำแนะนำหลังการนวดหัตถบำบัด
 • ทราบถึงขั้นตอนการซักประวัติการตรวจร่างกายสำหรับการนวดหัตถบำบัด

หลักสูตรนี้เหมาะกับใคร

 • ผู้ที่ต้องการเปิดร้านได้จริง! ทั้งในและต่างประเทศ
 • ผู้ที่สมัครงาน และต้องการได้รับคัดเลือก ทั้งในและต่างประเทศ
 • เจ้าของร้านที่ต้องการสร้างศูนย์ดูแลสุขภาพตนเอง คนในครอบครัว หรือคนรอบข้าง
 • ผู้ที่ต้องการหลักสูตรที่ครบถ้วน
 • และผู้ที่ต้องการความสำเร็จสูงสุด ทั้งภายในและต่างประเทศ

สิ่งที่คุณจะได้รับ

 • ชุดเรียน 
 • ใบประกาศนียบัตร รับรองจาก 4 กระทรวง และ 1 สมาคม
 • หนังสือเรียน เอกสารประกอบการเรียนการสอน
 • ทราบถึงหลักกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของร่างกายมนุษย์
 • ทราบถึงขั้นตอนการซักประวัติ วินิจฉัยโรค
 • ทราบถึงขั้นตอนการบำบัด ฟื้นฟู และการให้คำแนะนำ
 • มั่นใจจากหลักสูตรที่มีประสิทธิผลจากการสอน และคุณจะเป็นผู้ที่สามารถถ่ายทอดความรู้ต่างๆได้อย่างมีมาตรฐานเพราะเราได้รับการรับรองหลักสูตรจากกระทรวงศึกษาธิการ
 • มั่นใจได้ว่า คุณจะเป็นผู้ที่ให้บริการที่มีมาตรฐานเพราะเราได้รับการรับรองจากกระทรวงสาธารณสุขมั่นใจได้ว่า คุณยังสามารถไปขอตราประทับที่กระทรวงต่างประเทศ เพื่อใช้ยื่นประกอบพิจารณาขอวีซ่าได้อีกด้วย
 • และที่สำคัญที่สุด มั่นใจได้ว่า คุณจะเป็นที่หนึ่งเพราะเราเป็นเพียงสถาบันเดียวในประเทศไทยที่ได้รับการรับรองจากศูนย์พัฒนาการแพทย์แผนไทยและสปา สมาคมพัฒนาศิลปาชีพ

รวมวิดีโอเรียนนวดไทยและสปา ที่น่าสนใจ