เรียนนวดไทยและสปา THAI MASSAGE AND SPA ACADEMY NO.1

หลักสูตรผู้ให้บริการสปาเพื่อสุขภาพ 500 ชั่วโมง

หลักสูตรนี้เปิดสอนที่ : กรุงเทพ

หลักสูตรผู้ให้บริการสปาเพื่อสุขภาพ 500 ชั่วโมง

ราคาเต็ม 45,550 บาท

เฉพาะนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา ได้รับส่วนลดสูงสุด 5,000 บาท

เหลือราคาพิเศษเพียง 40,550 บาท เท่านั้น

ราคาหลักสูตร 45,550 บาท

ราคาโปรโมชั่น 40,550 บาท

สอบถามข้อมูลหลักสูตรเพิ่มเติม
CALL CENTER : +66(0) 81-375-2200

รวมวิดีโอเรียนนวดไทยและสปา ที่น่าสนใจ