เรียนนวดไทยและสปา THAI MASSAGE AND SPA ACADEMY NO.1

แพคเกจไทยสปามืออาชีพ 14 หลักสูตร

หลักสูตรนี้เปิดสอนที่ : กรุงเทพ

แพคเกจไทยสปามืออาชีพ 14 หลักสูตร

ราคาเต็ม 35,550 บาท

เฉพาะนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา ได้รับส่วนลดสูงสุด 5,000 บาท

เหลือราคาพิเศษเพียง 30,550 บาท เท่านั้น

จำนวน 2 คน เป็นเงิน 61,100 บาท

ราคาหลักสูตร 71,100 บาท

ราคาโปรโมชั่น 61,100 บาท

สอบถามข้อมูลหลักสูตรเพิ่มเติม
CALL CENTER : +66(0) 81-375-2200

รวมวิดีโอเรียนนวดไทยและสปา ที่น่าสนใจ