เรียนนวดไทยและสปา THAI MASSAGE AND SPA ACADEMY NO.1

หลักสูตรการนวดไทยเชลยศักดิ์

หลักสูตรนี้เปิดสอนที่ : กรุงเทพ

เป็นการนวดระดับชาวบ้านทั่วไป สืบทอดกันมารุ่นสู่รุ่นเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน เพราะเป็นการนวดแบบระดับชาวบ้าน การนวดจึงไม่มีแบบแผนหรือพิธีรีตองในการนวดมากนัก ลักษณะเด่นของการนวดได้แก่ การกด การคลึง การบีบ การดึง การบิด การดัด การตบ การตี หรือการทุบ การสับ และการเหยียบ ฉะนั้นจึงเป็นการทุ่นแรงในการนวดและผ่อนคลายหายเมื่อยได้ดี

ระยะเวลา สอนไม่จำกัดเวลาเรียน สอนจนกว่าจะเป็น

ราคาหลักสูตร 9,500 บาท

ราคาโปรโมชั่น 6,500 บาท

สอบถามข้อมูลหลักสูตรเพิ่มเติม
CALL CENTER : +66(0) 81-375-2200

Thai Massage & Spa Academy สถาบันแห่งเดียวในประเทศไทยที่ได้รับการรับรองหลักสูตรโดยศูนย์พัฒนาการแพทย์แผนไทยและสปา สมาคมพัฒนาศิลปาชีพ กระทรวงสาธารณะสุข กระทรว­งศึกษาธิการ กระทรวงแรงงาน และกระทรวงการต่าง

ประวัติความเป็นมา

    การนวด เป็นศาสตร์แขนงหนึ่งที่สืบทอดภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยในสมัยโบราณที่สำคัญของชาวไทย ซึ่งครั้งหนึ่งเคยได้รับการดูถูกดูแคลนว่าเป็นศาสตร์ที่ไร้แก่นสารและเป็นอันตราย  ทำให้ผู้คนได้รับการบาดเจ็บจากการนวดแต่ในปัจจุบันการนวดได้รับการฟื้นฟูและสนับสนุนทั้งภาครัฐและภาคเอกชนอย่างกว้างขวาง

    การนวดแบบเชลยศักดิ์ เป็นการนวดที่ใช้ในระดับชาวบ้านด้วยท่าทางทั่วไป ไม่มีแบบแผนหรือพิธีรีตองในการนวดมากนัก อีกทั้งยังสามารถใช้อวัยวะอื่นๆ เช่น เข่า ศอก เท้า เพื่อช่วยทุ่นแรงในการนวดได้ ซึ่งเป็นข้อแตกต่างจากการนวดแบบราชสำนักที่เน้นการใช้มือเพียงอย่างเดียว

 

 

จุดเด่นของหลักสูตร

 • เข้าใจกายวิภาค และสรีรศาสตร์ที่ส่งผลต่อการนวด และความรู้สึกหลังการนวดที่เกิดขึ้น
 • เข้าใจความโดดเด่น และใช้เทคนิคในการนวดไทยเชลยศักดิ์ขั้นสูงได้
 • แม่นยำในเรื่องเส้นประธานสิบ และผลของการนวดที่ส่งในกับโรค และอาการทางกายได้
 • มั่นใจจากหลักสูตรที่มีประสิทธิผลจากการสอน เพราะเราได้รับการรับรองหลักสูตรจากกระทรวงศึกษาธิการ
 • มั่นใจได้ว่า คุณจะเป็นผู้ที่ให้บริการที่มีมาตรฐานเพราะเราได้รับการรับรองจากกระทรวงสาธารณสุข
 • มั่นใจได้ว่า คุณยังสามารถไปยื่นขอตราประทับได้ที่กระทรวงต่างประเทศ เพื่อใช้ประกอบพิจารณาขอวีซ่าได้อีกด้วย
 • และที่สำคัญที่สุด มั่นใจได้ว่า คุณจะเป็นที่หนึ่งเพราะเราเป็นเพียงสถาบันเดียวในประเทศไทยที่ได้รับการรับรองจากศูนย์พัฒนาการแพทย์แผนไทยและสปา สมาคมพัฒนาศิลปาชีพ

 

 

 

หลักสูตรนี้เหมาะกับใคร

 • ผู้ที่ต้องการเปิดร้านได้จริง! ทั้งในและต่างประเทศ
 • ผู้ที่สมัครงาน และต้องการได้รับคัดเลือก ทั้งในและต่างประเทศ
 • เจ้าของร้านที่ต้องการสร้างความโดดเด่นของทรีทเมนท์ให้เหนือคู่แข่ง
 • เจ้าของร้านที่ต้องการสร้างศูนย์สุขภาพแบบองค์รวม
 • ผู้ที่ต้องการบำบัดดูแลสุขภาพคนในครอบครัว หรือคนรอบข้าง
 • ผู้ที่ต้องการหลักสูตรที่ครบถ้วน
 • และผู้ที่ต้องการความสำเร็จสูงสุด ทั้งภายในและต่างประเทศ

สิ่งที่คุณจะได้รับ

 • ชุดเรียน 
 • ใบประกาศนียบัตร รับรองจาก 4 กระทรวง และ 1 สมาคม
 • หนังสือเรียน เอกสารประกอบการเรียนการสอน
 • ทราบถึงหลักกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของร่างกายมนุษย์
 • ทราบถึงเทคนิคการทำกัวซา
 • ทราบถึงโครงสร้างและการพัฒนาต่อยอดทางธุรกิจนวดไทยและสปา

 

 

 

 

 

รวมวิดีโอเรียนนวดไทยและสปา ที่น่าสนใจ