เรียนนวดไทยและสปา THAI MASSAGE AND SPA ACADEMY NO.1

หลักสูตรออนไลน์นวดไทย

หลักสูตรนี้เปิดสอนที่ : กรุงเทพ

การนวดแบบธาราลัยหรือการนวดไทยแบบประยุกต์ โดยนำเอาข้อดีของการนวดทั้งสองแบบ คือการนวดแบบราชสำนักและการนวดแบบเชลยศักดิ์มาผสมผสานกัน และปรับปรุงข้อด้อยของทั้งสองแบบให้กลายเป็นของดีและร่วมสมัย เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ถูกนวดมากที่สุดและยังปรับปรุงท่าทางการนวดให้สวยงามและมีความสุภาพมากขึ้น

ระยะเวลา สอนไม่จำกัดเวลาเรียน สอนจนกว่าจะเป็น

ราคาหลักสูตร 15,500 บาท

ราคาโปรโมชั่น 8,500 บาท

สอบถามข้อมูลหลักสูตรเพิ่มเติม
CALL CENTER : +66(0) 81-375-2200

ได้รับใบประกาศนียบัตรรับรองการจบหลักสูตรนวดไทยระยะสั้น จากศูนย์พัฒนาการแพทย์แผนไทยและสปา ฟรี

ประวัติความเป็นมา

        การนวด  เป็นศาสตร์แขนงหนึ่งที่สืบทอดภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยในสมัยโบราณที่สำคัญของชาวไทย  ซึ่งครั้งหนึ่งเคยได้รับการดูถูกดูแคลนว่าเป็นศาสตร์ที่ไร้แก่นสาร  และเป็นอันตราย  ทำให้ผู้คนได้รับการบาดเจ็บจากการนวดแต่ในปัจจุบันการนวดได้รับการฟื้นฟูและสนับสนุนทั้งภาครัฐ  และภาคเอกชนอย่างกว้างขวาง

        การนวดธาราลัย หรือการนวดไทยประยุกต์  คือ การนวดประยุกต์โดยนำเอาข้อดีของการนวดทั้งแบบราชสำนักและแบบเชลยศักดิ์มาผสมผสานกัน และปรับปรุงข้อด้อยของทั้ง ๒ แบบให้ร่วมสมัย เพื่อให้เกิดประโยชน์กับผู้ถูกนวดมากที่สุดและยังปรับปรุงท่าทางการนวดให้มีความสุภาพมากขึ้น และยังนำข้อดีของการนวดแบบสากลมาผสมด้วย เพื่อให้มีความเป็นสากล มีหลักวิชาการมารองรับ ทำให้ผู้นวดสามารถอธิบายหลักการนวด และระบบร่างกายได้อย่างน่าเชื่อถือและถูกต้องมากยิ่งขึ้น

จุดเด่นของหลักสูตร

 • เข้าใจแก่นของศาสตร์นวดไทยเชลยศักดิ์อย่างชัดเจนแบบมืออาชีพ
 • เข้าใจแก่นของศาสตร์นวดไทยราชสำนักอย่างชัดเจนแบบมืออาชีพ
 • สามารถผสมผสานศาสตร์ อย่างมีเทคนิคและสามารถเลือกใช้กับความต้องการที่แตกต่างของลูกค้าระหว่าบุคคล
 • สามารถสร้างมูลค่าทรีทเม้นท์อย่างมีชั้นเชิง
 • เข้าใจทฤษฎีการแพทย์แผนไทย และการนวดไทย
 • เข้าใจความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกายวิภาคศาสตร์ และสรีรวิทยาของมนุษย์
 • เข้าใจพื้นฐานเบื้องต้นในการนวดไทย
 • เน้นการนวดตามเส้นพื้นฐานทั่วร่างกายด้วยฝ่ามือ เพื่อลดความเจ็บปวดที่อาจเกิดจากการนวดโดยใช้นิ้ว
 • สามารถนำความรู้เบื้องต้นที่ได้รับไปผสมผสานหรือต่อยอดการนวดไทยแบบมืออาชีพอย่างมีเทคนิค
 • ทราบถึงหลักการทางกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาระบบในร่างกายของมนุษย์ทั้ง 10 ระบบ 
 • ทราบถึงประโยชน์ของการนวดต่อระบบต่างๆในร่างกาย
 • ทราบถึงข้อห้ามข้อควรระวังในการนวดไทยและทราบถึงคำแนะนำหลังการนวดไทย
 • ทราบถึงโครงสร้างของเส้นประธานสิบ ทางเดินของเส้นประธานสิบและโรคที่อาจเกิดขึ้นจากเส้นประธานสิบ
 • ทราบถึงประวัติบรมครูปู่ชีวกโกมารภัจจ์ประวัติการแพทย์แผนไทยตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัยถึงปัจจุบัน 
 • ทราบถึงองค์ความรู้ ประเภทของธุรกิจสปาบริการหลักและบริการเสริมในสปา
 • ทราบถึงขั้นตอนการซักประวัติการตรวจร่างกายสำหรับการนวดไทย

หลักสูตรนี้เหมาะกับใคร

 • ที่ต้องการเปิดร้านได้จริง ทั้งในและต่างประเทศ
 • ผู้ที่ต้องการสมัครงานและต้องการได้รับคัดเลือกทั้งในและต่างประเทศ
 • เจ้าของร้านที่ต้องการสร้างศูนย์ดูแลสุขภาพทางเลือก
 • เจ้าของร้านที่ต้องการให้บริการทรีเม้นท์ทางเลือกกับลูกค้า
 • เจ้าของร้านที่ต้องการเพิ่มมูลค่าและสร้างความแตกต่างให้กับร้าน 
 • ผู้ที่ต้องการดูแลสุขภาพตนเองคนในครอบครัวและคนรอบข้าง
 • ผู้ที่ต้องการหลักสูตรที่ครบถ้วน
 • ผู้ที่ต้องการความสำเร็จสูงสุดทั้งภายในและต่างประเทศ

สิ่งที่คุณจะได้รับ

 • ชุดเรียน 
 • ใบประกาศนียบัตร
 • หนังสือเรียน เอกสารประกอบการเรียนการสอน
 • ทราบถึงหลักกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของร่างกายมนุษย์
 • ทราบถึงเทคนิคการนวดไทยประยุกต์ขั้นสูง
 • ทราบถึงโครงสร้างและการพัฒนาต่อยอดทางธุรกิจนวดไทยและสปา
 • มั่นใจจากหลักสูตรที่มีประสิทธิผลจากการสอน และคุณจะเป็นผู้ที่สามารถถ่ายทอดความรู้ต่างๆได้อย่างมีมาตรฐานเพราะเราได้รับการรับรองหลักสูตรจากกระทรวงศึกษาธิการ
 • มั่นใจได้ว่า คุณจะเป็นผู้ที่ให้บริการที่มีมาตรฐานเพราะเราได้รับการรับรองจากกระทรวงสาธารณสุข
 • มั่นใจได้ว่า คุณยังสามารถไปขอตราประทับที่กระทรวงต่างประเทศ เพื่อใช้ยื่นประกอบพิจารณาขอวีซ่าได้อีกด้วย
 • และที่สำคัญที่สุด มั่นใจได้ว่า คุณจะเป็นที่หนึ่งเพราะเราเป็นเพียงสถาบันเดียวในประเทศไทยที่ได้รับการรับรองจากศูนย์พัฒนาการแพทย์แผนไทยและสปา สมาคมพัฒนาศิลปาชีพ

รวมวิดีโอเรียนนวดไทยและสปา ที่น่าสนใจ