เรียนนวดไทยและสปา THAI MASSAGE AND SPA ACADEMY NO.1

หลักสูตรนวดไทย150ชม ที่ดีทีสุด เรียนจบขึ้นทะเบียน สบส กระทรวงสาธารณสุข

หลักสูตรนี้เปิดสอนที่ : กรุงเทพ

หลักสูตรนวดไทย 150 ชม ที่ดีทีสุด ขึ้นทะเบียน สบส กระทรวงสาธารณสุข และการรับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงแรงวาน

ระยะเวลา รับเพิ่มอีก 3 ท่านสุดท้าย

ราคาหลักสูตร 19,500 บาท

ราคาโปรโมชั่น 15,500 บาท

สอบถามข้อมูลหลักสูตรเพิ่มเติม
CALL CENTER : +66(0) 81-375-2200

สอนนวดไทย เพื่อสุขภาพ หลักสูตรได้รับการับรองจาก สบส กระทรวงสาธารณะสุข กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงแรงงาน กระทรวงการต่างประเทศ สมาคมพัฒนาศิลปาชีพ

ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา

    การนวด  เป็นศาสตร์แขนงหนึ่งที่สืบทอดภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยในสมัยโบราณที่สำคัญของชาวไทย  ซึ่งครั้งหนึ่งเคยได้รับการดูถูกดูแคลนว่าเป็นศาสตร์ที่ไร้แก่นสาร  และเป็นอันตราย  ทำให้ผู้คนได้รับการบาดเจ็บจากการนวดแต่ในปัจจุบันการนวดได้รับการฟื้นฟูและสนับสนุนทั้งภาครัฐ  และภาคเอกชนอย่างกว้างขวาง

 

        การนวดธาราลัย หรือการนวดไทยประยุกต์  คือ การนวดประยุกต์โดยนำเอาข้อดีของการนวดทั้งแบบราชสำนักและแบบเชลยศักดิ์มาผสมผสานกัน และปรับปรุงข้อด้อยของทั้ง แบบให้ร่วมสมัย เพื่อให้เกิดประโยชน์กับผู้ถูกนวดมากที่สุดและยังปรับปรุงท่าทางการนวดให้มีความสุภาพมากขึ้น และยังนำข้อดีของการนวดแบบสากลมาผสมด้วย เพื่อให้มีความเป็นสากล มีหลักวิชาการมารองรับ ทำให้ผู้นวดสามารถอธิบายหลักการนวด และระบบร่างกายได้อย่างน่าเชื่อถือและถูกต้องมากยิ่งขึ้น

จุดเด่นของหลักสูตร

จุดเด่นของหลักสูตร

- เข้าใจแก่นของศาสตร์นวดไทยเชลยศักดิ์อย่างชัดเจนแบบมืออาชีพ

- เข้าใจแก่นของศาสตร์นวดไทยราชสำนักอย่างชัดเจนแบบมืออาชีพ

- สามารถผสมผสานศาสตร์ อย่างมีเทคนิคและสามารถเลือกใช้กับความต้องการที่แตกต่างของลูกค้าระหว่างบุคคล

- สามารถสร้างมูลค่าทรีทเม้นท์อย่างมีชั้นเชิง

- เข้าใจทฤษฎีการแพทย์แผนไทย และการนวดไทย

- เข้าใจความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกายวิภาคศาสตร์ และสรีรวิทยาของมนุษย์

- เข้าใจพื้นฐานเบื้องต้นในการนวดไทย

- เน้นการนวดตามเส้นพื้นฐานทั่วร่างกาย ด้วยฝ่ามือ เพื่อลดความเจ็บปวดที่อาจเกิดจากการนวดโดยใช้นิ้ว

- สามารถนำความรู้เบื้องต้นที่ได้รับไปผสมผสานหรือต่อยอดการนวดไทยแบบมืออาชีพอย่างมีเทคนิค

- ทราบถึงหลักการทางกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาระบบในร่างกายของมนุษย์ทั้ง 10 ระบบ 

- ทราบถึงประโยชน์ของการนวดต่อระบบต่างๆในร่างกาย

- ทราบถึงข้อห้ามข้อควรระวังในการนวดไทยและทราบถึงคำแนะนำหลังการนวดไทย

- ทราบถึงโครงสร้างของเส้นประธานสิบ ทางเดินของเส้นประธานสิบและโรคที่อาจเกิดขึ้นจากเส้นประธานสิบ

- ทราบถึงประวัติบรมครูปู่ชีวกโกมารภัจจ์ประวัติการแพทย์แผนไทยตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัยถึงปัจจุบัน 

- ทราบถึงองค์ความรู้ ประเภทของธุรกิจสปาบริการหลักและบริการเสริมในสปา

- ทราบถึงขั้นตอนการซักประวัติการตรวจร่างกายสำหรับการนวดไทย

หลักสูตรนี้เหมาะกับใคร

หลักสูตรนี้เหมาะกับใคร

- ที่ต้องการเปิดร้านได้จริง ทั้งในและต่างประเทศ

- ผู้ที่ต้องการสมัครงานและต้องการได้รับคัดเลือกทั้งในและต่างประเทศ

- เจ้าของร้านที่ต้องการสร้างศูนย์ดูแลสุขภาพทางเลือก

- เจ้าของร้านที่ต้องการให้บริการทรีเม้นท์ทางเลือกกับลูกค้า

- เจ้าของร้านที่ต้องการเพิ่มมูลค่าและสร้างความแตกต่างให้กับร้าน 

- ผู้ที่ต้องการดูแลสุขภาพตนเองคนในครอบครัวและคนรอบข้าง

- ผู้ที่ต้องการหลักสูตรที่ครบถ้วน

- ผู้ที่ต้องการความสำเร็จสูงสุดทั้งภายในและต่างประเทศ

สิ่งที่คุณจะได้รับ

สิ่งที่คุณจะได้รับ

- ชุดเรียน 

- ใบประกาศนียบัตร

- หนังสือเรียน เอกสารประกอบการเรียนการสอน

- ทราบถึงหลักกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของร่างกายมนุษย์

- ทราบถึงเทคนิคการนวดไทยประยุกต์ขั้นสูง

- ทราบถึงโครงสร้างและการพัฒนาต่อยอดทางธุรกิจนวดไทยและสปา

- มั่นใจจากหลักสูตรที่มีประสิทธิผลจากการสอน และคุณจะเป็นผู้ที่สามารถถ่ายทอดความรู้ต่างๆได้อย่างมีมาตรฐานเพราะเราได้รับการรับรองหลักสูตรจากกระทรวงศึกษาธิการ

- มั่นใจได้ว่า คุณจะเป็นผู้ที่ให้บริการที่มีมาตรฐานเพราะเราได้รับการรับรองจากกระทรวงสาธารณสุข

มั่นใจได้ว่า คุณยังสามารถไปขอตราประทับที่กระทรวงต่างประเทศ เพื่อใช้ยื่นประกอบพิจารณาขอวีซ่าได้อีกด้วย

และที่สำคัญที่สุด มั่นใจได้ว่า คุณจะเป็นที่หนึ่งเพราะเราเป็นเพียงสถาบันเดียวในประเทศไทยที่ได้รับการรับรองจากศูนย์พัฒนาการแพทย์แผนไทยและสปา สมาคมพัฒนาศิลปาชีพ

รวมวิดีโอเรียนนวดไทยและสปา ที่น่าสนใจ