เรียนนวดไทยและสปา THAI MASSAGE AND SPA ACADEMY NO.1

หลักสูตรนวดตอกเส้น

หลักสูตรนี้เปิดสอนที่ : กรุงเทพ

การสลักเส้น จะใช้รักษาโรคที่เกิดจากเส้นเอ็น กล้ามเนื้อตึง หรือแข็งตัวเกินไป หลังจากตอกเส้นแล้วจะทำให้กล้ามเนื้อและเส้นเอ็นผ่อนคลาย และการตอกเส้นเป็นการกระตุ้นเส้นที่อยู่ลึกให้สะดุ้งขึ้นมาและกระตุ้นกล้ามเนื้อและเส้นเอ็นให้เลือดสูบฉีดมากขึ้น จากนั้นใช้นำมันสมุนไพลหรือลูกประคบในการรักษา เพื่อให้ยาซึมเข้าได้ดีผู้เป็นหมอสลักเส้นจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับเส้นต่างๆโดยเฉพาะเส้นประธานสิบ การตอกเส้นเป็นการรักษาการคลายเส้นได้เร็วกว่าการนวด เพราะมุ่งเน้นหรือกระตุ้นจุดหรือเส้นที่สำคัญในร่างกายคนเรา หมอบางคนใช้การตอกเส้นร่วมกับการนวด การตอกเส้นจะตอกเส้นที่มีอาการตึงมากๆจนเส้นคลายจึงนวดการเจ็บปวดจะหายเร็วขึ้นก่อนทำการตอกเส้นต้องทำการซักประวัติให้ผู้ป่วยเล่าอาการเจ็บตรงไหน เป็นนานเท่าไหร่

ระยะเวลา สอนไม่จำกัดเวลาเรียน สอนจนกว่าจะเป็น

ราคาหลักสูตร 9,500 บาท

ราคาโปรโมชั่น 6,500 บาท

สอบถามข้อมูลหลักสูตรเพิ่มเติม
CALL CENTER : +66(0) 81-375-2200

สอนด้วยนโยบายรับประกันการสอน สอนไม่จำกัดชั่วโมงเรียน สอนจนกว่าจะเป็น

ประวัติความเป็นมา

การสลักเส้น จะใช้รักษาโรคที่เกิดจากเส้นเอ็น กล้ามเนื้อตึง หรือแข็งตัวเกินไป หลังจากตอกเส้นแล้วจะทำให้กล้ามเนื้อและเส้นเอ็นผ่อนคลาย และการตอกเส้นเป็นการกระตุ้นเส้นที่อยู่ลึกให้สะดุ้งขึ้นมาและกระตุ้นกล้ามเนื้อและเส้นเอ็นให้เลือดสูบฉีดมากขึ้น จากนั้นใช้นำมันสมุนไพลหรือลูกประคบในการรักษา เพื่อให้ยาซึมเข้าได้ดีผู้เป็นหมอสลักเส้นจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับเส้นต่างๆโดยเฉพาะเส้นประธานสิบ การตอกเส้นเป็นการรักษาการคลายเส้นได้เร็วกว่าการนวด เพราะมุ่งเน้นหรือกระตุ้นจุดหรือเส้นที่สำคัญในร่างกายคนเรา หมอบางคนใช้การตอกเส้นร่วมกับการนวด การตอกเส้นจะตอกเส้นที่มีอาการตึงมากๆจนเส้นคลายจึงนวดการเจ็บปวดจะหายเร็วขึ้นก่อนทำการตอกเส้นต้องทำการซักประวัติให้ผู้ป่วยเล่าอาการเจ็บตรงไหน เป็นนานเท่าไหร่ 

ความรู้สึกของการตอกเส้นเหมือนมีกระแสไฟฟ้าวิ่งหมอทำการวินิจฉัยมีภาพประกอบแล้วระลึกถึงครูบาอาจารย์แล้วทำการตอกเส้นอยู่ภายในเส้นตามร่างกาย จะมีอาการปวด 15-20 นาที หลังจากความรู้สึกหลังมีกระแสไฟฟ้าวิ่งหมดไป การตอกเส้นทำให้เส้นที่อยู่ลึกลงดีดขึ้นมาทำให้การรักษาเส้นได้ง่าย         

จุดเด่นของหลักสูตร

 • เข้าใจกายวิภาคและสรีรศาสตร์ที่ส่งผลต่อการนวด และความรู้สึกหลังการนวดที่เกิดขึ้น
 • เข้าใจความโดดเด่น และใช้เทคนิคในการนวดตอกเส้นขั้นสูงได้
 • แม่นยำในเรื่องเส้นประธานสิบ และผลของการนวดตอกเส้นต่อร่างกาย
 • มั่นใจจากหลักสูตรที่มีประสิทธิผลจากการสอน เพราะเราได้รับการรับรองหลักสูตรจากกระทรวงศึกษาธิการ
 • มั่นใจได้ว่า คุณจะเป็นผู้ที่ให้บริการที่มีมาตรฐานเพราะเราได้รับการรับรองจากกระทรวงสาธารณสุข
 • มั่นใจได้ว่า คุณยังสามารถไปยื่นขอตราประทับได้ที่กระทรวงต่างประเทศ เพื่อใช้ประกอบพิจารณาขอวีซ่าได้อีกด้วย
 • และที่สำคัญที่สุด มั่นใจได้ว่า คุณจะเป็นที่หนึ่งเพราะเราเป็นเพียงสถาบันเดียวในประเทศไทยที่ได้รับการรับรองจากศูนย์พัฒนาการแพทย์แผนไทยและสปา สมาคมพัฒนาศิลปาชีพ

หลักสูตรนี้เหมาะกับใคร

 • หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้ที่จะเปิดร้านสปาเพื่อสุขภาพทั้งในและต่างประเทศ
 • หลักสูตรนี้เหมาะกับผู้ที่จบแล้วต้องการไปสมัครงานทั้งในและต่างประเทศ
 • นักเรียนที่ไปเรียนต่อต่างประเทศต้องการหารายได้เสริมระหว่างเรียน

สิ่งที่คุณจะได้รับ

 1. จบแล้วได้รับใบประกาศรับรองหลักสูตรจาก 4 กระทรวง และ 1 สมาคม
 2. ชุดเรียน เสื้อ และกางเกง
 3. ไม้สลักเส้น
 4. คู่มือที่ใช้ในการเรียน
 5. ชุดนักเรียน
 6. มั่นใจจากหลักสูตรที่มีประสิทธิผลจากการสอน และคุณจะเป็นผู้ที่สามารถถ่ายทอดความรู้ต่างๆได้อย่างมีมาตรฐานเพราะเราได้รับการรับรองหลักสูตรจากกระทรวงศึกษาธิการ
 7. มั่นใจได้ว่า คุณจะเป็นผู้ที่ให้บริการที่มีมาตรฐานเพราะเราได้รับการรับรองจากกระทรวงสาธารณสุขมั่นใจได้ว่า คุณยังสามารถไปขอตราประทับที่กระทรวงต่างประเทศ เพื่อใช้ยื่นประกอบพิจารณาขอวีซ่าได้อีกด้วย
 8. และที่สำคัญที่สุด มั่นใจได้ว่า คุณจะเป็นที่หนึ่งเพราะเราเป็นเพียงสถาบันเดียวในประเทศไทยที่ได้รับการรับรองจากศูนย์พัฒนาการแพทย์แผนไทยและสปา สมาคมพัฒนาศิลปาชีพ

รวมวิดีโอเรียนนวดไทยและสปา ที่น่าสนใจ