เรียนสักตัว Body Tattoo Studio Academy No.1

Master of body tattoo course.

หลักสูตรนี้เปิดสอนที่ : กรุงเทพ

โปรโมชั่น!!

ในราคาสุดพิเศษ เพียง 35,500 บาท

เป็นหลักสูตรที่เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเป็นมืออาชีพในการสักตัว หลักสูตร Master of body tattoo course. มีความรู้ความเข้าในอย่างลึกซึ้งและเรียนรู้ทุกเทคนิคของศาสตร์การสักตัว

ราคาหลักสูตร 63,250 บาท

ราคาโปรโมชั่น 35,500 บาท

สอบถามข้อมูลหลักสูตรเพิ่มเติม
CALL CENTER : +66(0) 84-360-1414

ประวัติความเป็นมา

Body Tattoo Studio Academy

สถาบันสอนศิลปะการสักตัว ด้วยมาตรฐานคุณภาพการสอนอันดับ 1 เปิดสอนหลักสูตรการสักตัว เป็นศิลปะอีกแขนงหนึ่ง ซึ่งได้รับความนิยมมายาวนานตั้งแต่อดีตจนมาถึงปัจจุบัน โดยอาศัยเทคนิคการใช้ปลายเข็มแหลมสักมือ หรือการใช้เครื่องสักไฟฟ้า เพื่อใช้ในการสร้างลายเส้นและลงสี ให้ได้รูปแบบที่ละเอียดและสวยงามที่สุด

ศิลปะบนผิวหนัง หรือการสักตัวทางสถาบันจึงเล็งเห็นว่า การสักตัวจะเป็นช่องทางการทำรายได้เป็นอย่างดีและสามารถนำไปต่อยอดธุรกิจเดิมที่มีอยู่จึงได้จัดทำหลักสูตรการสอนวิชานี้ขึ้นมา เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจและรักในงานศิลปะได้มาเรียนรู้เทคนิคและขั้นตอนการสักตัวอย่างถูกต้องและปลอดภัยจากการสัก อีกทั้งสามารถนำเอาความรู้ที่ได้นี้ไปประยุกต์ ใช้ได้อย่างเข้าใจเพื่อให้ได้ผลงานออกมาดีสวยงามและตรงกับความต้องการของลูกค้า ซึ่งปัจจุบันนี้การสักตัว เป็นที่นิยมอย่างมาก อย่างที่เห็นเด่นชัดที่สุดคือดารา, นักร้อง, หรือนักกีฬาดัง ก็ให้ความสนใจ กับศิลปะประเภทนี้ อย่างมาก

จุดเด่นของหลักสูตร

แพคเกจสักตัว ได้เรียนรู้ทุกเทคนิคตั้งแต่พื้นฐานไปจนถึงมืออาชีพ ได้ในราคาสุดคุ้ม
Master of body tattoo course.
 • เทคนิคการวาดภาพ
 • เทคนิคแสงและเงา
 • เทคนิคการจัดองค์ประกอบ
 • เทคนิคการดราฟลายสัก
 • เทคนิคการใช้โปรแกรมออกแบบลายสัก
 • ปฎิบัติการสักคนจริง
 • เทคนิคการสร้างลายเส้น
 • เทคนิคการลงสีทึบ กราฟฟิค
 • เทคนิคการสักแบบละเอียด
 • เทคนิคการออกแบบลายสัก
 • เทคนิคการสักแบบ Minimalist tattoo
 • เทคนิคการสักแบบ Tribal tattoo
 • เทคนิคการสักแบบ Old school tattoo
 • เทคนิคการสักแบบ Warercolor
 • เทคนิคการสักแบบ Japanese tattooขาวดำ
 • เทคนิคการสักแบบ Realistic tattoo
 • เทคนิคการออกแบบลายสักขั้นสูง
 • เทคนิคการสักแบบ realistic tattoo สี
 • เปิดประสบการณ์รับลูกค้าจริง
 • เทคนิคสูตรลับการผสมสีสัก วิเคราะห์ผิว

หลักสูตรนี้เหมาะกับใคร

 • สําหรับผู้ที่ไม่มีความรู้และพื้นฐานในการสักตัวมาก่อน
 • สําหรับผู้ที่สนใจงานศิลปะบนเรือนร่าง หรือชอบงานด้านศิลปะทุกเพศ ทุกวัย
 • สําหรับผู้ที่ต้องการเปิดร้านสักตัว ทั้งในและต่างประเทศ
 • สําหรับผู้ที่ต้องการจะเรียนไว้เพื่อเป็นอาชีพเสริมเพื่อรับงานในวันว่างหรือวันหยุด
 • สําหรับผู้ที่ต้องการเรียนไว้เพื่อทําให้ตนเอง และคนรอบข้าง
 • สําหรับผู้ที่ประกอบอาชีพสักเพื่อความสวยงามอยู่แล้วและต้องการเรียนรู้การสักตัวเพิ่มเติม
 • สําหรับผู้ที่ประกอบธุรกิจสุขภาพและความงามอยู่แล้วและต้องการต่อยอดธุรกิจ

สิ่งที่คุณจะได้รับ

 • จบแล้ว ได้รับใบประกาศประกาศนียบัตรสามารถนำไปยื่นรับรองเอกสารจาก กระทรวงการต่างประเทศ 
 • ทีมครูและหลักสูตรได้รับการรับรองประกาศนียบัตรจาก สมาคมศิลปการสักตัว (ประเทศไทย)
 • ทีมครูและหลักสูตรได้รับการรับรองประกาศนียบัตรจากสมาคมพัฒนาศิลปาชีพ
 • เน้นสอนให้นักเรียนเข้าใจในเรื่องของวิทยาศาสตร์สุขภาพและความงามระบบกายวิภาคศาสตร์ของชั้นผิวหนัง ซึ่งเป็นหัวใจหลักของการสักตัวและเป็นองค์ความรู้ที่เป็นกลไกสําคัญในการเข้าใจในเรื่องการติดสี
 • เน้นสอนให้นักเรียนเข้าใจและให้ความสําคัญกับ ระบบการทําความสะอาดฆ่าเชื้อ เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคนอกจากนั้นยังมีส่วนช่วยให้ร้านของนักเรียนมีมาตรฐานได้รับการยอมรับ สร้างความรู้สึกปลอดภัยและสร้างความประทับใจจากลูกค้าอีกด้วย
 • เน้นสอนให้นักเรียนเข้าใจ และให้ความสําคัญกับ Health & Emotional Consult System ซึ่งเป็นระบบการให้คําปรึกษาทั้งทางด้านสุขภาพและความรู้สึก เพื่อวินิจฉัยและป้องกันภาวะเสี่ยงทั้งทางด้านสุขภาพและความรู้สึกของลูกค้า
 • เน้นในเรื่องของการบริหารจัดการร้านสักตัวแบบมืออาชีพ เพื่อให้นักเรียนออกไปทําธุรกิจสักตัวได้อย่างประสบความสําเร็จ มั่นคงและยั่งยืน

รวมวิดีโอเรียนสักตัว ที่น่าสนใจ