เรียนสักตัว Body Tattoo Studio Academy No.1

หลักสูตรศิลปะการสักตัวมืออาชีพ

หลักสูตรนี้เปิดสอนที่ : กรุงเทพ

สถาบันสอนศิลปะการสักตัว ด้วยมาตรฐานคุณภาพการสอนอันดับ 1 เปิดสอนหลักสูตรการสักตัว เป็นศิลปะอีกแขนงหนึ่ง ซึ่งได้รับความนิยมมายาวนานตั้งแต่อดีตจนมาถึงปัจจุบัน โดยอาศัยเทคนิคการใช้ปลายเข็มแหลมสักมือ หรือการใช้เครื่องสักไฟฟ้า เพื่อใช้ในการสร้างลายเส้นและลงสี ให้ได้รูปแบบที่ละเอียดและสวยงามที่สุด

ระยะเวลา 16 วัน

ราคาหลักสูตร 35,500 บาท

ราคาโปรโมชั่น 25,550 บาท

สอบถามข้อมูลหลักสูตรเพิ่มเติม
CALL CENTER : +66(0) 84-360-1414

สอนโดยไม่จำกัดระยะเวลา เลือกรอบเวลาเรียนได้ สอนจนกว่าจะเป็น เรียนจบแล้วไม่มั่นใจ-ลืม สามารถกลับมาทบทวนใหม่โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม

ประวัติความเป็นมา

        ศิลปะบนผิวหนัง หรือการสักตัว เป็นศิลปะอีกแขนงหนึ่ง ซึ่งได้รับความนิยมมายาวนานตั้งแต่อดีตจนมาถึงปัจจุบัน โดยอาศัยเทคนิคการใช้ปลายเข็มแหลมสักมือ หรือการใช้เครื่องสักไฟฟ้า เพื่อใช้ในการสร้างลายเส้นและลงสี ให้ได้รูปแบบที่ละเอียดและสวยงามที่สุด ทางสถาบันจึงเล็งเห็นว่า การสักตัว   จะเป็นช่องทางการทำรายได้เป็นอย่างดีและสามารถนำไปต่อยอดธุรกิจเดิมที่มีอยู่จึงได้จัดทำหลักสูตรการสอนวิชานี้ขึ้นมา เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจและรักในงานศิลปะได้มาเรียนรู้เทคนิคและขั้นตอนการสักตัวอย่างถูกต้องและปลอดภัยจากการสัก อีกทั้งสามารถนำเอาความรู้ที่ได้นี้ไปประยุกต์ ใช้ได้อย่างเข้าใจเพื่อให้ได้ผลงานออกมาดีสวยงามและตรงกับความต้องการของลูกค้า ซึ่งปัจจุบันนี้การสักตัว เป็นที่นิยมอย่างมาก อย่างที่เห็นเด่นชัดที่สุดคือดารา, นักร้อง, หรือนักกีฬาดัง ก็ให้ความสนใจ กับศิลปะประเภทนี้ อย่างมาก

จุดเด่นของหลักสูตร

 • เน้นสอนให้นักเรียนเข้าใจในเรื่องของวิทยาศาสตร์สุขภาพและความงามระบบกายวิภาคศาสตร์ของชั้นผิวหนัง ซึ่งเป็นหัวใจหลักของการสักตัวและเป็นองค์ความรู้ที่เป็นกลไกสําคัญในการเข้าใจในเรื่องการติดสี
 • เน้นสอนให้นักเรียนเข้าใจและให้ความสําคัญกับ ระบบการทําความสะอาดฆ่าเชื้อ เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคนอกจากนั้นยังมีส่วนช่วยให้ร้านของนักเรียนมีมาตรฐานได้รับการยอมรับ สร้างความรู้สึกปลอดภัยและสร้างความประทับใจจากลูกค้าอีกด้วย
 • เน้นสอนให้นักเรียนเข้าใจ และให้ความสําคัญกับ Health & Emotional Consult System ซึ่งเป็นระบบการให้คําปรึกษาทั้งทางด้านสุขภาพและความรู้สึก เพื่อวินิจฉัยและป้องกันภาวะเสี่ยงทั้งทางด้านสุขภาพและความรู้สึกของลูกค้า
 • เน้นในเรื่องของการบริหารจัดการร้านสักตัวแบบมืออาชีพ เพื่อให้นักเรียนออกไปทําธุรกิจสักตัวได้อย่างประสบความสําเร็จ มั่นคงและยั่งยืน

หลักสูตรนี้เหมาะกับใคร

 • สําหรับผู้ที่ไม่มีความรู้และพื้นฐานในการสักตัวมาก่อน
 • สําหรับผู้ที่สนใจงานศิลปะบนเรือนร่าง หรือชอบงานด้านศิลปะทุกเพศ ทุกวัย
 • สําหรับผู้ที่ต้องการเปิดร้านสักตัว ทั้งในและต่างประเทศ
 • สําหรับผู้ที่ต้องการจะเรียนไว้เพื่อเป็นอาชีพเสริมเพื่อรับงานในวันว่างหรือวันหยุด
 • สําหรับผู้ที่ต้องการเรียนไว้เพื่อทําให้ตนเอง และคนรอบข้าง
 • สําหรับผู้ที่ประกอบอาชีพสักเพื่อความสวยงามอยู่แล้วและต้องการเรียนรู้การสักตัวเพิ่มเติม
 • สําหรับผู้ที่ประกอบธุรกิจสุขภาพและความงามอยู่แล้วและต้องการต่อยอดธุรกิจ

สิ่งที่คุณจะได้รับ

1. การสร้างลายเส้น
-การสร้างลายเส้นให้มีความคมชัด
-การสร้างลายเส้นให้มีมิติ เน้นความหนักเบาของลายเส้น
2. การลงสีทึบ กราฟฟิค
-การจัดองค์ประกอบของรูปภาพ ให้เกิดความสมดุล
-การลงสีให้เกิดความสม่ำเสมอ
3. แสงและเงา
-การไล่แสงและเงาให้งานดูมีมิติ
-การใช้เทคนิคผสมสี
-ฝึกการสักภาพเสมือนจริง
4. เทคนิคการสักแบบละเอียด
-เทคนิคการสักฟอนต์ ตัวหนังสือ ให้เกิดความคมชัด
-เทคนิคการสักชิ้นงานที่เล็กและละเอียด
5. เทคนิคการออกแบบลายสัก. การดราฟลายสัก
-สอบการวาดภาพ และการลงแสงเงา สอนการออกแบบลายสัก
-การจัดองค์ประกอบงานสักบนร่างกาย
-สอนการใช้โปรแกรมกราฟฟิคในการออกแบบลายสัก
6.สอนการสัก Tribal tattoo/Old school tattoo/Warercolor/Japanese tattoo/Minimalist tattoo/realistic tattoo
7. ปฏิบัติการสักคนจริงไม่จำกัดจำนวนคน
 

ใบรับอุปกรณ์สักตัว

No. Description Quantity
No.1 Professional  Case 1
No.2 Tattoo Machine 1
No.3 Tattoo Power supply 1
No.4 Tattoo Foot Switch 1
No.5 Hooks 1
No.6 Tattoo Grip 1
No.7 O-Ring 2
No.8 3 Point Needle 2
No.9 9 Point Flat Needle 2
No.10 3 Round Tip (3RT) 1
No.11 9 Flat Tip (9FT) 1
No.12 Absolute Perfection Tattoo Ink - Black 30 ml. 1
No.13 Absolute Perfection Tattoo Ink - White 10 ml. 1
No.14 Absolute Perfection Tattoo Ink - Yellow 10 ml. 1
No.15 Absolute Perfection Tattoo Ink - Red 10 ml. 1
No.16 Absolute Perfection Tattoo Ink - Green 10 ml. 1
No.17 Absolute Perfection Tattoo Ink - Blue 10 ml. 1
No.18 B-Tac Blue 100 ml. 1
No.19 B-Tac Gel 100 ml. 1
No.20 B-Tac  Purify 100 ml. 1
No.21 B-Tac SW 100 ml. 1
No.22 Lasting Gel 10 ml. 1
No.23 Soft Care Gel 50 ml. 1
No.24 After Care Gel 8 ml. 2
No.25 Pigment Cork 13 mm. 20
No.26 Practice Pads 2
No.27 Copy Stick 1
No.28 Copy Paper 2
No.29 Examination Gloves (Twin) 2
No.30 Face Mask & Bouffant cap Set 2
No.31 CD Marker #0.7 mm. - Red 1
No.32 Pen #0.7 mm. - Blue 1

รวมวิดีโอเรียนสักตัว ที่น่าสนใจ