เรียนสักตัว Body Tattoo Studio Academy No.1

หลักสูตรออนไลน์ สักลายมืออาชีพ (Body Tattoo Professional Courses)

หลักสูตรนี้เปิดสอนที่ : กรุงเทพ

เปลี่ยนความชอบให้เป็น “อาชีพ”
เปลี่ยนความใช่ให้เป็น “รายได้”
รวยง่ายๆ ด้วย “ปลายนิ้ว”

Body Tattoo Studio Academy ที่นี่มีคำตอบ
กับหลักสูตรออนไลน์ สักลายมืออาชีพ (Body Tattoo Professional Courses)

ระยะเวลา ไม่จำกัดชม.เรียน

ราคาหลักสูตร 35,550 บาท

ราคาโปรโมชั่น 25,550 บาท

สอบถามข้อมูลหลักสูตรเพิ่มเติม
CALL CENTER : +66(0) 84-360-1414

ประวัติความเป็นมา

Body Tattoo Studio Academy

สถาบันสอนศิลปะการสักลาย ด้วยมาตรฐานคุณภาพการสอนอันดับ 1 เปิดสอนหลักสูตรการสักลาย เป็นศิลปะอีกแขนงหนึ่ง ซึ่งได้รับความนิยมมายาวนานตั้งแต่อดีตจนมาถึงปัจจุบัน โดยอาศัยเทคนิคการใช้ปลายเข็มแหลมสักมือ หรือการใช้เครื่องสักไฟฟ้า เพื่อใช้ในการสร้างลายเส้นและลงสี ให้ได้รูปแบบที่ละเอียดและสวยงามที่สุด

ศิลปะบนผิวหนัง หรือการสักลายทางสถาบันจึงเล็งเห็นว่า การสักลายจะเป็นช่องทางการทำรายได้เป็นอย่างดีและสามารถนำไปต่อยอดธุรกิจเดิมที่มีอยู่จึงได้จัดทำหลักสูตรการสอนวิชานี้ขึ้นมา เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจและรักในงานศิลปะได้มาเรียนรู้เทคนิคและขั้นตอนการสักตัวอย่างถูกต้องและปลอดภัยจากการสัก อีกทั้งสามารถนำเอาความรู้ที่ได้นี้ไปประยุกต์ ใช้ได้อย่างเข้าใจเพื่อให้ได้ผลงานออกมาดีสวยงามและตรงกับความต้องการของลูกค้า ซึ่งปัจจุบันนี้การสักตัว เป็นที่นิยมอย่างมาก อย่างที่เห็นเด่นชัดที่สุดคือดารา, นักร้อง, หรือนักกีฬาดัง ก็ให้ความสนใจ กับศิลปะประเภทนี้ อย่างมาก

จุดเด่นของหลักสูตร

***หลักสูตรออนไลน์อยู่ที่ไหนก็เรียนได้***

หลักสูตรออนไลน์ สักลายมืออาชีพ (Body Tattoo Professional Courses)

ระยะเวลาในการเรียน : 10 ครั้ง

เวลาในการเรียน : 18.00 น. - 19.00 น.

รายละเอียดการเรียน

ครั้งที่ 1

    • ทำความรู้จักกับอุปกรณ์สัก เข็ม ประกอบเครื่องสัก เพื่อให้รู้และเข้าใจเกี่ยวกับอุปกรณ์มากยิ่งขึ้น

ครั้งที่ 2

    • เทคนิคการดราฟลาย 

    • เตรียมแบบ แปะแบบ 

    • เทคนิคจัดวางองค์ประกอบ

ครั้งที่ 3

    • ฝึกเทคนิคการเดินเส้นแบบต่างๆ ได้แก่ แบบเส้นตรง แบบเส้นโค้ง แบบเส้นสะบัด 

    • เทคนิคการวิป และเทคนิคการเลือกเข็มสักในการเดินเส้น  

ครั้งที่ 4

    • เทคนิคการถมดำ การวางหน้าเข็ม และเทคนิคการเลือกเบอร์เข็ม

ครั้งที่ 5

    • เทคนิคการลงเงา วิเคราะห์เงา และการผสมสีเฉดเงา

ครั้งที่ 6 

    • เทคนิคงานดอท และเทคนิคงานฟรอน

ครั้งที่ 7

    • เทคนิคการสักสีไล่สี  งานสีน้ำ 

ครั้งที่ 8

    • เทคนิคการเช็ตอุปกรณ์เพื่อการสัก 

    • กรอกประวัติสุขภาพลูกค้า การดูแลหลังงานสัก และการกำจัดขยะติดเชื้อ

ครั้งที่ 9

    • เทคนิคการลงผิวคนจริงงานขาว - ดำ

ครั้งที่ 10

    • เทคนิคการลงผิวในจริงงานสี

***มีแถมคลิป ออกแบบ ตัดต่อลายสัก การฝึกวาดรูปภาพเหมือนด้วย

สีไม้ ฟรี ฟรี ฟรี***

หลักสูตรนี้เหมาะกับใคร

  • สำหรับผู้ที่กำลังคิดที่จะเริ่มทำธุรกิจสักลาย

  • สำหรับผู้ที่สนใจอยากศึกษาไว้ประกอบอาชีพ 

  • สำหรับผู้ที่ต้องการนำไปพัฒนาธุรกิจของตนเอง เพื่อเพิ่มกำไร หรือต่อยอดธุรกิจ เสริมจุดแข็งของธุรกิจ เพื่อเพิ่มมูลค่าของกำไรและเป็นธุรกิจทำเงินไม่ตกเทรนด์ ไม่ว่าจะเป็น ธุรกิจนวดไทยและสปา เพ้นท์เล็บ สักคิ้ว แต่งหน้า ทำผม เสริมสวย ธุรกิจความสวยความงามด้านต่างๆ

  • สำหรับผู้ที่สนใจเพิ่มความรู้ให้แก่ตนเอง เพื่อเรียนรู้ศาสตร์และเทคนิคธุรกิจสักลาย

  • สำหรับผู้ที่ต้องการมีอาชีพทำเงิน อาชีพพารวย อาชีพเสริม อาชีพอิสระ สร้างงานสร้างอาชีพรวยเร็ว กำไรดี

สิ่งที่คุณจะได้รับ

    • รู้และเข้าใจอุปกรณ์สัก เข็ม ประกอบเครื่องสัก เพื่อให้รู้และเข้าใจเกี่ยวกับอุปกรณ์มากยิ่งขึ้น

    • รู้และเข้าใจเทคนิคการดราฟลาย และเทคนิคจัดวางองค์ประกอบ

    • รู้และเข้าใจเทคนิคการเดินเส้นแบบต่างๆ เทคนิคการวิป และเทคนิคการเลือกเข็มสักในการเดินเส้น 

    • รู้และเข้าใจเทคนิคการถมดำ การวางหน้าเข็ม และเทคนิคการเลือกเบอร์เข็ม

    • รู้และเข้าใจเทคนิคการลงเงา วิเคราะห์เงา และการผสมสีเฉดเงา

    • รู้และเข้าใจเทคนิคงานดอท และเทคนิคงานฟรอน

    • รู้และเข้าใจเทคนิคการสักสีไล่สี งานสีน้ำ 

    • รู้และเข้าใจเทคนิคการเช็ตอุปกรณ์เพื่อการสัก กรอกประวัติสุขภาพลูกค้า การดูแลหลังงานสัก และการกำจัดขยะติดเชื้อ ตามระเบียบของกระทรวงสาธารณสุข

    • รู้และเข้าใจเทคนิคการลงผิวคนจริงงานขาว - ดำ และเทคนิคการลงผิวในจริงงานสี

กรณีนักเรียนซื้อคร์อสเรียนพร้อมอุปกรณ์ จะได้รับอุปกรณมูลค่า 6000 บาท

รายละเอียดอุปกรณ์ ดังนี้

เครื่องสักตัว1เครื่อง  1500 บาท 

สายเกี่ยว 1ชิ้น  200 บาท

ฟุตสวิตเครื่อง  700 บาท

เพาเวอร์ซัพพลายเครื่อง  2000 บาท

ด้ามกระบอกจับชิ้น 250 บาท

ยางก้านเข็ม5 อัน 25 บาท

เข็มเบอร์3กลม  2 เข็ม 40 บาท

เข็มเบอร์9แบน 2 เข็ม 40 บาท

ปลอกเข็มเบอร์3  2 ขิ้น 20 บาท

ปลอกเข็มเบอร์9 2 ขิ้น 20 บาท

จุกใส่สี10ชิ้น  100 บาท

After Care  1 กระปุก 50 บาท

Tracing Gel (ยาลอกลายขวด) 350 บาท

สีดำ Super Black 1ขวด 350 บาท

แผ่นหนัง2แผ่น  120 บาท

กระดาษลอกลาย1แผ่น 50 บาท

ถุงมือไซต์m1ซอง 20 บาท

ผ้าปิดปาก1ชิ้น 20 บาท

 

B-TAC Purify250ml   495บาท

ราคาคอร์สเรียน
- เรียนเฉพาะออนไลน์อย่างเดียว ไม่รับอุกรณ์ ไม่กลับมาทบทวนที่สถาบัน ราคา 14,550 บาท
- เรียนออนไลน์ พร้อมรับอุปกรณ์ ไม่กลับมาทบทวนที่สถาบัน ราคา 17,950 บาท
- เรียนออนไลน์ พร้อมรับอุปกรณ์ กลับมาทบทวนที่สถาบันไม่จำกัดชม.เรียน พร้อมรับใบประกาศ ราคา 35,550 บาท
 

รวมวิดีโอเรียนสักตัว ที่น่าสนใจ