เรียนค็อกเทล

หลักสูตรการผสมเครื่องดื่มค็อกเทลมืออาชีพ

หลักสูตรนี้เปิดสอนที่ : กรุงเทพ

เป็นการสอนเทคนิคการผสมเครื่องดื่มต่างๆ คือ Cocktail Mocktail Bocktail และ Healthy Herbal Drink เป็นหลักสูตรที่ได้เรียนรู้การผสมเครื่องดื่มหลากหลายสไตล์ ทั้งแบบคลาสสิคและค็อกเทลแนวใหม่แบบสร้างสรรค์ เพื่อเติมแต่งสีสันงานปาร์ตี้ให้มีชีวิตชีวา หรือจะพัฒนาเป็นโอกาสเพิ่มทักษะความรู้เพื่อเปิดร้าน Cocktail ที่สามารถประกอบอาชีพได้ทั้งในไทยและต่างประเทศ และสามารถผสมเครื่องดื่มในรูปแบบต่างๆ เป็น Welcome Drink ให้กับลูกค้าได้ บรรยากาศการเรียนแบบเป็นกันเอง สนุกสนาน แต่ได้สาระครบครัน พร้อมการลงมือปฏิบัติ แนะนำอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้และเครื่องแก้วในบาร์ ความรู้เรื่องประเภทเครื่องดื่มและการผสม รวมทั้งการสอนเทคนิคตกแต่งเครื่องดื่มค็อกเทล ด้วยการนำวัตถุดิบต่าง ๆ มาตกแต่งเพื่อเพิ่มมูลค่าให้มากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังแนะนำการตั้งราคา สถานที่ซื้อส่วนผสมและอุปกรณ์ต่างๆโดยครูผู้เชี่ยวชาญ

ระยะเวลา 2 วัน

ราคาหลักสูตร 5,500 บาท

ราคาโปรโมชั่น 5,500 บาท

สอบถามข้อมูลหลักสูตรเพิ่มเติม
CALL CENTER : +66(0) 99-223-9442

เรียนรู้การผสมเครื่องดื่มหลากหลายสไตล์ ทั้งแบบคลาสสิคและค็อกเทลแนวใหม่แบบสร้างสรรค์

จุดเด่นของหลักสูตร

เป็นการสอนเทคนิคการผสมเครื่องดื่มต่างๆ คือ Cocktail  Mocktail Bocktail และ Healthy Herbal Drink เป็นหลักสูตรที่ได้เรียนรู้การผสมเครื่องดื่มหลากหลายสไตล์ ทั้งแบบคลาสสิคและค็อกเทลแนวใหม่แบบสร้างสรรค์ เพื่อเติมแต่งสีสันงานปาร์ตี้ให้มีชีวิตชีวา  หรือจะพัฒนาเป็นโอกาสเพิ่มทักษะความรู้เพื่อเปิดร้าน  Cocktail ที่สามารถประกอบอาชีพได้ทั้งในไทยและต่างประเทศ และสามารถผสมเครื่องดื่มในรูปแบบต่างๆ เป็น Welcome Drink ให้กับลูกค้าได้ บรรยากาศการเรียนแบบเป็นกันเอง สนุกสนาน แต่ได้สาระครบครัน พร้อมการลงมือปฏิบัติ แนะนำอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้และเครื่องแก้วในบาร์ ความรู้เรื่องประเภทเครื่องดื่มและการผสม รวมทั้งการสอนเทคนิคตกแต่งเครื่องดื่มค็อกเทล ด้วยการนำวัตถุดิบต่าง ๆ มาตกแต่งเพื่อเพิ่มมูลค่าให้มากยิ่งขึ้น  อีกทั้งยังแนะนำการตั้งราคา สถานที่ซื้อส่วนผสมและอุปกรณ์ต่างๆโดยครูผู้เชี่ยวชาญ

หลักสูตรนี้เหมาะกับใคร

1. ผู้ที่ต้องการนำไปผสมเครื่องดื่ม Cocktail ชนิดต่างๆสำหรับดื่มเองได้
2. ผู้ที่ต้องการนำไปประกอบธุรกิจการผสมเครื่องดื่ม Cocktail

3. ผู้ที่ต้องการนำไปต่อยอดกับธุรกิจอื่นๆ
4. ผู้ที่ต้องการประกอบอาชีพการผสมเครื่องดื่ม Cocktail

สิ่งที่คุณจะได้รับ

– สามารถนำเทคนิคและความรู้ไปประยุกต์เพื่อผสมเครื่องดื่มในสไตล์อื่นๆได้เพิ่ม
– ใบประกาศนียบัตร

– คู่มือการเรียน

รวมวิดีโอเรียนค็อกเทล ที่น่าสนใจ