ประวัติสถาบัน

ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาธุรกิจสุขภาพและความงาม อันดับหนึ่ง

ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาธุรกิจสุขภาพและความงาม ผู้สนับสนุนธุรกิจในเครือของสตูดิโอ อะคาเดมี ได้เริ่มต้นให้คำปรึกษาครั้งแรกเมื่อ วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2545 โดยผู้เชี่ยวชาญชำนาญการอันดับ 1 ในธุรกิจสุขภาพและความงาม ในสาขาต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ผู้เชี่ยวชาญชำนาญการอันดับ 1 ด้านศิลปะการตกแต่งเล็บ, ด้านนวดไทยและสปา, ด้านศิลปะการตกแต่งคิ้ว, ด้านโยคะ เพื่อสุขภาพกายและจิตใจ, ด้านศิลปะการสักตัว และด้านการตลาด จากการรวมตัวของผู้เชี่ยวชาญอันดับ 1 ด้านต่างๆ จึงทำให้เราประสบความสำเร็จในธุรกิจสุขภาพและความงาม มาอย่างยาวนาน รับประกันด้วยความสำเร็จของผู้ปรึกษาเพื่อทำธุรกิจ มากกว่า 20,000 ราย ทั้งใน และต่างประเทศ ทั่วโลก

ปัจจุบัน สำนักงานใหญ่กรุงเทพฯ และ สำนักงานสาขาพัทยา ของสถาบันในเครือของสตูดิโอ อะคาเดมี ได้แก่ ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาธุรกิจศิลปะการตกแต่งเล็บ Nail Studio Academy, ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาธุรกิจนวดไทยและสปา ศูนย์พัฒนาการแพทย์แผนไทยและสปา สมาคมพัฒนาศิลปาชีพ, ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาธุรกิจศิลปะการตกแต่งคิ้ว Eyebrows Studio Academy, ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาธุรกิจโยคะ เพื่อสุขภาพกายและจิตใจ Yoga Studio Academy ,ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาธุรกิจการสักตัว Body Tattoo Studio Academy และ ศูนย์ส่งเสริมการตลาดออนไลน์ Media Marketting Online โดยพัฒนาคุณภาพในระดับมาตรฐานสากลทั้งนี้ ยังมีความมุ่งมั่นที่จะขยายสาขาให้ครอบคลุมทั่วทั้งในประเทศ และต่างประเทศเพื่อรองรับความต้องการด้านธุรกิจสุขภาพและความงาม อย่างครบวงจร"

12 ปีแห่งความเป็นผู้นำทางด้านธุรกิจสุขภาพและความงามอันดับ 1 ของ Studio Academy ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาธุรกิจสุขภาพและความงามครบวงจร กับ 6 สถาบันมาตรฐานคุณภาพการสอนอันดับ 1 Nail Studio Academy, Thai Massage and Spa Academy, Yoga Studio Academy, Body Tattoo Studio Academy, Media & Online Marketing Studio Academyและ Eyebrows Studio Academy สถาบันสอนศิลปะการตกแต่งคิ้วสามมิติลายเส้น สถาบันแรก และสถาบันเดียว ที่ได้รับการรับรองหลักสูตร และมาตรฐานการเรียนการสอน จากศูนย์พัฒนาศิลปะการตกแต่งคิ้วสามมิติลายเส้น ภาคพื้นเอเชีย สมาคมพัฒนาศิลปาชีพ และได้รับการสนับสนุนจากสถาบันส่งเสริมศักยภาพการทำธุรกิจสุขภาพและความงามครบวงจร (ประเทศไทย) TAC THAILAND นอกจากนั้นยังเป็นสถาบันแรกและสถาบันเดียวที่มุ่งเน้นนโยบาย รับประกันการเรียนการสอน สอนไม่จำกัดชั่วโมงเรียน สอนจนกว่าจะเป็น จบแล้วลืม หรือ ไม่มั่นใจ สามารถกลับมาทบทวนได้ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

อีกทั้งยังมีทีมอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญในการถ่ายทอดเทคนิคต่างๆ มากที่สุดในประเทศไทย และทีมอาจารย์ทุกท่านได้รับการรับรองมาตรฐานการสอนจากศูนย์พัฒนาการตกแต่งคิ้วสามมิติลายเส้น ภาคพื้นเอเชีย สมาคมพัฒนาศิลปาชีพ หลักสูตร และสื่อการเรียนการสอน ได้ถูกพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ง่ายต่อการเรียนรู้ สอนตั้งแต่ผู้เริ่มต้น ผู้ท่ีไม่มีทักษะ และผู้ที่ไม่มีพื้นฐาน รวมทั้งผู้ที่ไม่มีพรสวรรค์ ทางด้านการตกแต่งคิ้ว ให้สามารถทําได้อย่างง่ายๆ จนเป็นมืออาชีพทางด้านการตกแต่งคิ้ว 3 มิติลายเส้น ด้วยการพัฒนาอย่างต่อเนื่องมาตลอด 12 ปี จึงทำให้ Eyebrows Studio Academy มีจำนวนนักเรียนที่เข้ามาเรียนต่อปีมากที่สุดในประเทศ และมีหลักสูตรการเรียนการสอนที่หลากหลายมากกว่า 20 หลักสูตร

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจ ดังคำสัญญาที่ว่า ถ้าคุณพร้อม เราก็พร้อมเคียงข้างดูแลคุณ ให้ก้าวสู่ความเป็นมืออาชีพ ในธุรกิจสักคิ้วสามมิติลายเส้น ได้อย่างอุ่นใจว่า คุณไม่ได้เดินโดยลำพัง
“เราสัญญา” ร่วมประสบความสำเร็จ และเป็นอันดับ 1 ไปกับเรา Eyebrows Studio Academyใบประกาศนียบัตร

เมื่อนักเรียนสำเร็จการศึกษาแล้ว นักเรียนจะได้รับใบประกาศนียบัตร 2 ประเภท ทั้งประเภท Training Program on และประเภท Successfully Completed The Training Program on นอกจากนั้นหากนักเรียนมีคะแนนการสอบในระดับดีเยี่ยม โดยมีคะแนนรวม 90% ขึ้นไป จะสามารถ Up Grade ใบประกาศจาก ประเภท Successfully Completed The Training Program on เป็น ประเภท Successfully Completed The Training Program on The Best Specialist โดยได้รับการรับรองจาก สมาคมพัฒนาศิลปาชีพ นักเรียนสามารถนำไปขอประทับตราได้ที่กระทรวงการต่างประเทศ เพื่อยื่นประกอบการพิจาณาขอวีซ่า หรือสมัครงานได้ทั้งในและต่างประเทศทั่วโลก และเพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือ และสร้างความแตกต่าง นักเรียนยังสามารถขอ Transcript (ใบรับรองผลการเรียน) จากศูนย์พัฒนาการตกแต่งคิ้วสามมิติลายเส้น ภาคพื้นเอเชีย สมาคมพัฒนาศิลปาชีพ ได้ในทุกหลักสูตร และทุกภาษา

รวมวิดีโอที่น่าสนใจ