มาตรฐานและการรับรอง

4 ผสานความร่วมมือของวงการนวดไทยและสปา กับมาตรฐานระดับโลกแห่งเดียว
กับหลักสูตรคุณภาพ 4 มาตรฐาน ร่วมชื่นชมและภูมิใจในภูมิปัญญาไทย สู่เวทีโลก

 • สมาคมศิลปาชีพ
  กระทรวงมหาดไทย
  ศูนย์พัฒนาการแพทย์แผนไทย และสปา
  สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

 • สมาคมแพทย์แผนไทยแห่งประเทศ
  กระทรวงสาธารณสุข
  ศูนย์พัฒนาการแพทย์แผนไทยและสปา
  กรุงเทพฯ

 • สมาคมแพทย์แผนไทย
  กระทรวงสาธารณสุข
  สำนักงาน กรุงเทพฯ

 • โรงเรียนนวดไทยธาราลัย
  กระทรวงศึกษาธิการ
  International Thaimassage School
  ศูนย์สอบวัดระดับฝีมือ กระทรวงแรงงาน

สถาบันสอนศิลปะการตกแต่งเล็บเชิง ธุรกิจครบวงจร มาตรฐานอันดับ 1 ที่เดียวในประเทศ
กระทรวงต่างประเทศให้การรับรองใบประกาศ

 • สมาคมศิลปการตกแต่งเล็บ (ประเทศไทย)
  กระทรวงมหาดไทย

 • Health & Beaty Business
  International Trainning Center

 • Therapy And Cosmetology
  Business Consult
  สถาบันสงเสริมศักยภาพการทำธุรกิจสุขภาพและความงามครบวงจร (ประเทศไทย)

 • สมาคมศิลปาชีพ
  กระทรวงมหาดไทย
  ศูนย์ส่งเสริมธุรกิจการตกแต่งเล็บ

สถาบันสอนศิลปะการตกแต่งคิ้ว 3 มิติ ลายเส้นเชิงธุรกิจครบวงจร มาตรฐานอันดับ 1 ระดับโลก
กระทรวงต่างประเทศให้การรับรองใบประกาศ

 • สมาคมพัฒนาศิลปาชีพ
  Asian Development Center 3D
  Permanent Eyebrows Make up

 • Therapy And Cosmetology
  Business Consult
  สถาบันสงเสริมศักยภาพการทำธุรกิจสุขภาพและความงามครบวงจร (ประเทศไทย)

 • International Development Center 3D Permanent Eyebrows Make up

 • Crytal Professional Academy

มาตรฐานรับรองสถาบันฝึกวิถีโยคะเชิงระบบ

 • สมาคมพัฒนาศิลปาชีพ

ทีมมีเดีย อันดับ 1 Success House สื่อสร้างสรรค์ของเราสู่ความเร็จของคุณ

 • MEDIA SUCCESS HOUSE

 • สมาคมพัฒนาศิลปาชีพ

รวมวิดีโอที่น่าสนใจ