เรียนนวดไทยและสปา THAI MASSAGE AND SPA ACADEMY NO.1

4 ผสานความร่วมมือของวงการนวด
ไทยและสปา กับมาตรฐานระดับโลก

แห่งเดียวกับหลักสูตรคุณภาพ 4 มาตรฐาน ร่วมชื่นชมและภูมิใจในภูมิปัญญาไทย สู่เวทีโลก
ดูทั้งหมด

ประวัติสถาบัน

ศูนย์พัฒนาการแพทย์แผนไทยและสปา
ศูนย์พัฒนาการแพทย์แผนไทยและสปา เปิดให้บริการสอนนวดไทยและสปาครบวงจร ด้วยมาตรฐานคุณภาพการสอนอันดับ 1 เดิมทีสถาบันแรกของ STUDIO ACADEMY คือสถาบันสอนศิลปะการตกแต่งเล็บ ต่อมามีนักเรียนจำนวนมากถามว่าอยากจะเรียนนวดควรไปเรียนที่ไหนดี จากคำถามนี้จึงทำให้เกิดความคิดต่อยอดเป็นศูนย์พัฒนาการแพทย์แผนไทยและสปาขึ้น และด้วยความมุ่งมั่นของสถาบันที่ต้องการที่จะมุ่งมั่น สืบสานและพัฒนาภูมิปัญญาไทย ให้ก้าวสู่สากลด้วยความภาคภูมิ จึงได้ศึกษาและพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนเพื่อมุ่งมั่นสร้างงานสร้างอาชีพ ผลิตบุคลากรสู่ตลาดธุรกิจนวดไทยและสปา ทั้งเทอราปิส,เจ้าของผู้ประกอบการ และด้วยการพัฒนาอย่างต่อเนื่องมาตลอด 12 ปี จึงทำเป็นศูนย์พัฒนาการแพทย์แผนไทยและสปามีนักเรียนเข้ามาเรียนต่อปีมากที่สุดในประเทศไทย และมีหลักสูตรการเรียนการสอนที่หลากหลายมากกว่า 20 หลักสูตร

“จุดแข็งของศูนย์พัฒนาการแพทย์แผนไทยและสปา คือการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง จนสามารถสร้างความแตกต่างและเป็นจุดแข็งที่ล้ำหน้ากว่าสถาบันอื่นๆ คือ การสอนให้ผู้เรียนเข้าใจถึงองค์ความรู้ทั้งด้านของการนวดไทยและสปา ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการนวดต้องทำอย่างไร เข้าใจถึงเหตุและผลของหลักวิทยาศาสตร์ด้านสรีระวิทยาของร่างกายมนุษย์ ไม่ได้รู้แค่วิธีหรือท่าทางของการนวดเพียงอย่างเดียวเท่านั้น ดังนั้นผู้เรียนทุกคนจะเข้าใจและสามารถอธิบายถึงเหตุและผลได้ตั้งแต่เรื่องของการนวดว่าส่งผลดีอย่างไรต่อร่างกาย นวดบริเวณนี้ช่วยอะไร นวดท่านี้เหมาะกับใคร บริเวณร่างกายที่มีความบอบบางต้องระมัดระวังและต้องใช้ท่าอะไรในการนวด รวมถึงข้อห้ามข้อควรระวังสำหรับผู้ที่มีโรคประจำตัวสามารถนวดได้หรือไม่ เพื่อสร้างมาตรฐานการให้บริการที่ดีแก่ผู้เรียน และที่สำคัญศูนย์พัฒนาการแพทย์แผนไทยและสปายังมีทีมอาจารย์ผู้สอนที่จบสายตรงระดับปริญญาด้านการแพทย์แผนไทยประยุกต์และวิทยาศาสตร์สุขภาพและความงามมาโดยตรง เป็นผู้ถ่ายทอดจึงทำให้มีองค์ความรู้ที่จะถ่ายทอดเนื้อหาที่เป็นเชิงวิชาการ เพื่อให้ผู้เรียนทุกคนเข้าใจและเห็นภาพได้ชัด ทำให้สามารถอธิบายอ้างอิงเหตุและผลสำหรับการให้ข้อมูลและให้คำแนะนำกับลูกค้าได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย ผู้เรียนที่จบออกไปสามารถประกอบอาชีพและทำธุรกิจได้อย่างมืออาชีพ” และนอกจากนั้นเรายังได้พัฒนาหลักสูตรและสื่อการเรียนการสอนให้ง่ายต่อการเรียนรู้ สอนตั้งแต่ผู้เริ่มต้น คนที่ไม่มีพื้นฐาน หรือไม่มีทักษะทางด้านการนวดมาก่อนก็สามารถเรียนรู้ศาสตร์การนวดได้ง่ายๆ จนสามารถเป็นเทอราปิสหรือเปิดร้านในระดับมืออาชีพได้ ที่สำคัญหลักสูตรของเรายังได้รับการรับรองมาตรฐานการเรียนการสอนเพียงแห่งเดียวในประเทศไทยจากศูนย์พัฒนาการแพทย์แผนไทยและสปา สมาคมพัฒนาศิลปาชีพ ซึ่งถ้าเรียนจบแล้วจะได้รับใบประกาศนียบัตร ที่ได้รับการรับรองโดย สมาคมพัฒนาศิลปาชีพ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงแรงงาน และกระทรวงการต่างประเทศ สามารถนำใบประกาศนียบัตรไปยื่นประกอบการพิจารณาขอวีซ่า หรือสมัครงานได้ทั้งในและต่างประเทศทั่วโลก

เรียนนวดไทยและสปา THAI MASSAGE AND SPA ACADEMY NO.1

10 เหตุผลสำคัญ ที่ต้องเรียนนวดไทยและสปากับเรา
เพราะสถาบันของเราเป็นเพียงสถาบันเดียวในประเทศไทยที่...

 • มุ่งเน้นนโยบายรับประกันการเรียนการสอน สอนจนกว่าจะเป็น จบแล้วลืม หรือไม่มั่นใจ กลับมาทบทวนได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
 • หลักสูตรและสื่อการเรียนการสอน ง่ายต่อการเรียนรู้ ช่วยทำให้ผู้ที่ไม่มีพื้นฐานหรือไม่มีพรสวรรค์ สามารถทำได้อย่างง่ายๆ จนสามารถรับงานได้อย่างมืออาชีพ
 • หลักสูตรได้รับการรับรองมาตรฐานการเรียนการสอนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมากที่สุด ทั้งในระดับประเทศและระดับสากล
 • มีทีมอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญในการถ่ายทอดเทคนิคต่างๆ มากที่สุดในประเทศไทยและทีมอาจารย์ทุกท่านจบการศึกษาระดับปริญญาในด้านของการนวดไทยและสปาโดยตรงและยังได้รับการรับรองมาตราฐานการสอนจากสมาคมพัฒนาศิลปาชีพ
 • มีทีมอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ ให้คำปรึกษาตั้งแต่เริ่มต้นการทำธุรกิจแบบเจาะลึก หรือหากมีปัญหาระหว่างการทำธุรกิจ สามารถกลับมาปรึกษาได้ตลอดชีพ ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย
 • มีนักเรียนเข้ามาเรียนมากที่สุดต่อปี เนื่องจากนักเรียนให้ความเชื่อถือและมั่นใจในคุณภาพการเรียนการสอนของสถาบันของเราอย่างต่อเนื่องยาวนานมากกว่า 10 ปี
 • มีอบรมหลักสูตรบริหารจัดการอาชีพและธุรกิจนวดไทยและสปา ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่อให้นักเรียนไปประกอบอาชีพหรือไปดำเนินธุรกิจได้อย่างมืออาชีพ
 • ให้การสนับสนุนในการทำการตลาด โดยออกไปถ่ายทำสื่อประชาสัมพันธ์ร้านร่วมกับสถาบันส่งเสริมศักยภาพและการทำธุรกิจสุขภาพและความงามครบวงจร (TAC Thailand) ให้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย
 • การเดินทางสะดวก ใกล้ สถานีรถไฟฟ้าพระโขนง ริมถนนสุขุมวิท 71 ตรงข้ามห้างMax value มีที่จอดรถบริการฟรี สะดวกกับการเดินทางเป็นอย่างมาก
 • มุ่งเน้นการเรียนการสอนและเตรียมความพร้อมด้านธุรกิจนวดไทยและสปา ให้ก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ได้อย่างมืออาชีพ เนื่องจาก AEC ถือเป็นโอกาสทองของธุรกิจนวดไทยและสปา เพราะถ้าพูดถึงธุรกิจนวดไทยและสปาในอาเซียนแล้ว ประเทศไทยถือเป็นผู้นำในธุรกิจนี้
 1. มุ่งเน้นนโยบายรับประกันการเรียนการสอน สอนจนกว่าจะเป็น จบแล้วลืม หรือไม่มั่นใจ กลับมาทบทวนได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
 2. หลักสูตรและสื่อการเรียนการสอน ง่ายต่อการเรียนรู้ ช่วยทำให้ผู้ที่ไม่มีพื้นฐานหรือไม่มีพรสวรรค์ สามารถทำได้อย่างง่ายๆ จนสามารถรับงานได้อย่างมืออาชีพ
 3. หลักสูตรได้รับการรับรองมาตรฐานการเรียนการสอนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมากที่สุด ทั้งในระดับประเทศและระดับสากล
 4. มีทีมอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญในการถ่ายทอดเทคนิคต่างๆ มากที่สุดในประเทศไทยและทีมอาจารย์ทุกท่านจบการศึกษาระดับปริญญาในด้านของการนวดไทยและสปาโดยตรงและยังได้รับการรับรองมาตราฐานการสอนจากสมาคมพัฒนาศิลปาชีพ
 5. มีทีมอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ ให้คำปรึกษาตั้งแต่เริ่มต้นการทำธุรกิจแบบเจาะลึก หรือหากมีปัญหาระหว่างการทำธุรกิจ สามารถกลับมาปรึกษาได้ตลอดชีพ ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย
 6. มีนักเรียนเข้ามาเรียนมากที่สุดต่อปี เนื่องจากนักเรียนให้ความเชื่อถือและมั่นใจในคุณภาพการเรียนการสอนของสถาบันของเราอย่างต่อเนื่องยาวนานมากกว่า 10 ปี
 7. มีอบรมหลักสูตรบริหารจัดการอาชีพและธุรกิจนวดไทยและสปา ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่อให้นักเรียนไปประกอบอาชีพหรือไปดำเนินธุรกิจได้อย่างมืออาชีพ
 8. ให้การสนับสนุนในการทำการตลาด โดยออกไปถ่ายทำสื่อประชาสัมพันธ์ร้านร่วมกับสถาบันส่งเสริมศักยภาพและการทำธุรกิจสุขภาพและความงามครบวงจร (TAC Thailand) ให้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย
 9. การเดินทางสะดวก ใกล้ สถานีรถไฟฟ้าพระโขนง ริมถนนสุขุมวิท 71 ตรงข้ามห้างMax value มีที่จอดรถบริการฟรี สะดวกกับการเดินทางเป็นอย่างมาก
 10. มุ่งเน้นการเรียนการสอนและเตรียมความพร้อมด้านธุรกิจนวดไทยและสปา ให้ก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ได้อย่างมืออาชีพ เนื่องจาก AEC ถือเป็นโอกาสทองของธุรกิจนวดไทยและสปา เพราะถ้าพูดถึงธุรกิจนวดไทยและสปาในอาเซียนแล้ว ประเทศไทยถือเป็นผู้นำในธุรกิจนี้

หลักสูตรที่เปิดสอน

รวมวิดีโอเรียนนวดไทยและสปา ที่น่าสนใจ